Fabricar

El término es aplicado a la acción de elaborar productos, a partir del uso de materia prima de acuerdo al producto a manufacturar . La fabricación de productos marcó el desarrollo de la especie humana , obviamente, sin las ideas principales del artículo a fabricar no se tendrían muchos resultados, pero la fabricación es lo que lo lleva a la realidad; además durante la producción puede manifestarse algunos cambios de último de momento. El acto

Estrategia de Publicidad

Una estrategia de publicidad es aquel plan de acción diseñado con la finalidad de ayudar a fomentar la venta de determinados productos a los futuros compradores. Existen infinidades de estrategias de publicidad, igual que productos por hacerle publicidad, en donde cada empresa diseña su propio plan de acción , sin embargo, existen algunas tácticas o maniobras publicitarias que se orientan en algunos principios esenciales como lo son: característica del producto y saber cuál es la situación del mercado. Antes

Biznes

Słowo „biznes” ma etymologiczne pochodzenie od łacińskiej nekcjum, co oznacza, co nie jest rozrywką ; W czasach Rzymian otium uważano za czas wolny, jaki ktoś miał i jaką działalność wykonywał w tym okresie, za który nie otrzymywał żadnej nagrody, w ten sposób biznes oznaczał pracę wykonywaną w wolnym czasie i został zapłacony W ten sposób możemy opisać słowo biznes jako działalność o czysto lukratywnych celach, z czasem może ewoluować, mając stabilność i organizację, uważając się za firmę, ale będzie to zależeć od zarządzania zasobami, które należy zachować ostrożność osiągnąć sukces. Tak więc

Kapitał obrotowy

Kapitał obrotowy, zwany także kapitałem obrotowym, to aktywa obrotowe, które w okresie dwunastu miesięcy są zawsze finansowane . Ma to zasadnicze znaczenie w finansach, gałęzi gospodarki, która jest odpowiedzialna za analizowanie transakcji, biorąc pod uwagę aktywa lub kapitał, które występują między ludźmi, przedsiębiorstwami lub państwem . Należy zauważyć,

SICAD I i SICAD II

są inicjałami Uzupełniającego Systemu Pozyskiwania Waluty Obcej , procesu zaproponowanego przez Ministra Planowania i Finansów Jorge Giordani oraz prezesa Banku Centralnego Wenezueli Nelson Merentes, który zastępuje już wyeliminowany SITME ( System Transakcje z papierami wartościowymi w obcej walucie ), z którymi rząd zamierza przyznać obcą walutę (dolarom) firmom, które pozostały w powietrzu po wyeliminowaniu poprzedniego systemu. Innymi słowy,

Dotacja

Dotacja pochodzi od łacińskiej „subsydium”, co oznacza „pomoc, pomoc, ochrona” i jest określana przez Królewską Hiszpańską Akademię jako „świadczenie pomocy społecznej o charakterze gospodarczym i na określony czas” . Dotacja umożliwia przyznanie pomocy publicznej na podstawie Na przykład w ramach ochrony ekonomicznej lub użyteczności można powiedzieć, że istnieje zasiłek inwalidzki, między innymi za brak pracy. Ponadto subwencja jest metodą

Nadwyżka konsumencka

Jest to tylko różnica między maksymalną ceną, którą chciałbyś zapłacić, a ceną, którą faktycznie zapłaciłeś . Rozważ następującą krzywą popytu dla osoby, jeśli cena rynkowa wynosi p: E zażądał q: E. Jednak za pierwszą jednostkę byłby skłonny zapłacić znacznie więcej p: 1, za drugą jednostkę nieco mniej niż po pierwsze, ale więcej niż to, co faktycznie płaci, i tak dalej, aż do ilości q: E, gdzie cena, którą płaci, i cena pokrywają się, że jest gotów zapłacić. Graficznie obszar wykazujący rozbieżność między

Branding

Termin Branding to anglikalizm używany do mierzenia w marketingu, który odnosi się do procesu, w którym marka jest tworzona i budowana poprzez wykorzystanie strategicznego zarządzania całą grupą aktywów, która jest bezpośrednio powiązana lub pośrednio do nazwy lub symbolu identyfikującego markę, wpływających na wartość marki, zarówno dla klienta, jak i firmy, która jest właścicielem marki. Z tego powodu każdy k

Krzesło

Krzesło jest jednym z najstarszych mebli używanych do siedzenia przez mężczyzn. Od najdawniejszych czasów ludzie wymyślili i opracowali meble, które ułatwiają odpoczynek , przechowywanie i organizację codziennego życia . Można również powiedzieć, że krzesło to mebel z nogami i oparciem, którego celem jest pełnienie funkcji siedziska dla osoby. Nogi mają zwykle

Doradztwo

Firma konsultingowa to organizacja, firma usługowa, złożona ze specjalistów specjalnie przeszkolonych w określonym obszarze i zajmujących się doradztwem firmom prowadzącym działalność w różnych obszarach w kwestiach technicznych . Ponadto istnieją konsultacje, które wykonują tę pracę z krajami. Zasadniczo to, c