Analiza danych

Analiza danych jest techniką, dzięki której dane są sprawdzane, oczyszczane i przekształcane, aby podkreślić wszystkie informacje, które są bardzo przydatne, aby wyciągnąć wnioski, które wspierają podejmowanie decyzji. Jest to proces pełen wielu aspektów i punktów widzenia, które obejmują różne techniki pod różnymi nazwami, w różnych firmach oraz w kontekście nauk społecznych.

Analiza danych

Podczas przeprowadzania eksploracji lub ankiety badacze muszą przechodzić przez nią różne etapy, gdy tylko osoba zakończy etap gromadzenia i przetwarzania danych, rozpoczyna się najbardziej podstawowy etap wszystkich prac dochodzeniowych: analiza danych Może to być jakościowe lub ilościowe.

Analiza danych jakościowych jest definiowana jako procedura, zgodnie z którą informacje gromadzone przez badaczy są uporządkowane i zarządzane, w celu ustanowienia powiązań, tłumaczenia, wydobycia znaczeń i wniosków. Analiza ta charakteryzuje się cyklicznym i kołowym kształtem w porównaniu z pozycją liniową przyjętą w analizie danych ilościowych.

Ze względu na technikę okrężną eksperci mogą napotkać pewne aspekty dochodzenia, które zmuszają ich do rozpoczęcia nowych cykli przeglądu, dopóki nie znajdą scenariusza kategoryzacji wystarczająco silnego, aby oprzeć się różnorodności danych zawartych w różnych tekstach., czego nie można było zrobić w ilościowym modelu liniowym, ponieważ dla badacza byłoby to nieco skomplikowane, aby uzyskać dostęp do pola ponownie w celu znalezienia większej ilości danych lub zrewidować teksty przy użyciu nowych metod gromadzenia.

Ważne jest, aby podkreślić, że w ramach analizy danych jakościowych badacz może napotkać pewne trudności przy ich opracowywaniu, niektóre z nich to: wielościowy charakter gromadzonych danych, ze względu na złożone znaczenie, które można znaleźć w filmie lub nagrywanie audio, konieczne jest, aby badacz był bardzo dobrze przygotowany w odniesieniu do tematu lub punktu, który chce wydobyć z analizowanej rzeczywistości.

Inną trudnością byłaby ilość zebranych danych, to znaczy obfitość zarówno informacji tekstowych, jak i wizualnych i dźwiękowych. Z powodu tej trudności badacz korzysta z oprogramowania komputerowego, bardzo przydatnego narzędzia do usystematyzowania i kontroli metodologii analizy.

Ze swojej strony dane ilościowe są analizowane na podstawie liczb i zmiennych, które można zmierzyć w celu ustalenia statystyk. Ten rodzaj analizy jest w stanie wykazać znacznie bardziej precyzyjne wnioski, dlatego jest to najczęściej stosowana metoda w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zalecane

Sumerowie
2020
Owoce
2020
Link peptydowy
2020