Antropologia

Słowo Antropologia pochodzi od kombinacji Greków: Antropos ( Człowiek ) i Logos ( Wiedza ), więc ustalamy, że antropologia jest nauką, która bada człowieka i jego zachowanie w społeczeństwie, biorąc pod uwagę każdą z jego cech ewolucja. Antropologia opisuje, jak ważna jest cywilizacja, jak rozwijał się człowiek w historii, od prehistorii, gdy byli koczownikami i podróżowali panguea w poszukiwaniu bezpieczeństwa i wiedzy, do epoki kolonizacji, kiedy zrozumieli tę osadę i użytek zasobów własnych Ziemi były bardziej wykonalne dla rozwoju ludzkiego życia.

Antropologia

Różne kultury, które człowiek stworzył i rozprzestrzenił na całym świecie, stworzyły pielęgnowaną i złożoną koncepcję człowieka, antropologia przeanalizowała każdą z nich, poprzez hipotetyczne, merytoryczne i empiryczne procesy badawcze w celu uzyskania rozwiązywanie różnych konfliktów społecznych, które miały miejsce w historii. Człowiek i różnorodność kulturowa poprowadziły świat na ścieżkę ciągłych fluktuacji między pokojem a wojną,

Rozwój antropologii w dużych krajach pomógł wzmocnić tożsamość narodów, ponieważ wydarzenia takie jak na przykład wojny światowe odcisnęły piętno na tych, którzy ponieśli straty i śmierć, rozrywając w niektórych przypadkach więzi kulturowe istniejące w kraj Jednak antropologia jako nauka w poszukiwaniu zbiorowej korzyści idzie w poszukiwaniu metod poprawy dobrego życia człowieka.

Dzisiaj antropologia przechodzi całkowitą transformację, ponieważ nadmierny wzrost zysków wśród ludzi i modernizacja etyki ludzkiej doprowadziły człowieka do innych rodzajów interesów, z którymi antropologia nie została założona.

Jest podzielony na 4 główne gałęzie ze względu na skoncentrowane badania: antropologia społeczna, o której już wspomniano, do badania ludzkich zachowań wobec społeczeństwa i jego kultur, antropologia biologiczna , mające na celu odkrycie, w jaki sposób ciało ludzkie rozwija się i dostosowuje do nowych potrzeb podyktowanych przez prawa naturalne, antropologię językową, która bada języki i kody komunikacji między ludźmi a antropologią archeologiczną, ta ostatnia, bardzo znana w ostatnich latach, odkąd próbuje odkryć w starożytnych budowlach architektonicznych, jak i dlaczego zostały wzniesione.

Zalecane

Hispania
2020
Bursztyn
2020
Miejsce zamieszkania
2020