Antywirusowe

Antywirus to program komputerowy, którego celem jest wykrywanie wirusów i innych programów, które mogą wyrządzić szkodę przed ich wejściem do systemu komputerowego lub po nim; Wirusy te są programami komputerowymi, które zwykle są tworzone lub wykonywane i które są wprowadzane bez zgody użytkownika lub właściciela komputera, który wykonuje różne szkodliwe funkcje dla systemu.

Antywirusowe

Programy antywirusowe to aplikacje, które zostały zaprojektowane jako środki ochrony i bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz działania systemów komputerowych i biznesowych, które są aplikacjami znanymi jako wirusy lub złośliwe oprogramowanie, zwane także szkodliwym oprogramowaniem , które jest złośliwym kodem i Złośliwe oprogramowanie lub złośliwe oprogramowanie, które ma na celu zmianę, zakłócenie lub zniszczenie wydajności komputerów.

Wszystkie programy antywirusowe mają wspólną funkcję, która porównuje kod każdego sprawdzanego pliku z bazą danych kodów wirusów już znaną i która może ustalić, czy jest to element, który może zaszkodzić systemowi i można je rozpoznać po typowym zachowaniu wirusa lub wzorcu zachowania.

Programy antywirusowe mogą sprawdzać wszystkie pliki znajdujące się w systemie, takie jak te, które chcą się do niego dostać lub z niego korzystać . Teraz, gdy są tworzone prawie stale, muszą aktualizować program antywirusowy, aby mógł rozpoznać nowe złośliwe wersje i pozostawać uruchomiony tak długo, jak długo system informatyczny należy do niego, lub może zarejestrować jeden lub więcej plików za każdym razem, gdy użytkownik tego wymaga.

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020