Baza

Termin Baza ma różnorodny zakres zastosowań, co wyraźnie tłumaczy się jako termin ogólny, który można stosować w dowolnym aspekcie życia codziennego. Jego etymologiczne pochodzenie pochodzi z łaciny, a jego znaczenie to „ fundament ”. Stąd możemy ustalić, że baza jest punktem wyjścia, niezbędnym elementem do budowania, budowania, projektowania lub formowania czegoś.

Baza

Budując dom, możemy powiedzieć, że cement, ziemia i kamienna płyta, które są początkowo budowane o wymiarach domu, są podstawą, ponieważ cała konstrukcja, której ostatecznym celem będzie dom, zostanie na nim zbudowana. Zawsze podczas budowania musisz zacząć od podstawy, ponieważ to ona określi układ elementów, które będą budować to, co jest budowane, filary i ściany są dodawane do podstawy w celu ukształtowania konstrukcji.

W tym przykładzie i dowolnej analogii można wywnioskować, że podstawa jest częścią całości, od czegoś fizycznego jak budynek, do czegoś zbudowanego z myślą jak projekt. Po ustaleniu parametrów, pomysłów i zobowiązań grupy osób, które podejmują biznesplan, mówi się o podstawie, która leży u podstaw celów, które należy osiągnąć przy realizacji tego planu.

Innym sposobem, w jaki możemy znaleźć termin podstawowy w życiu codziennym, są rzeczy nazywane takimi, jakie są. Podstawą w baseballu jest ta podkładka, do której gracz wchodzi po uderzeniu piłki, uważa się za bezpieczną po dotarciu do poduszki, jeśli piłka nie dotknęła jej przed dotarciem do niej. Na polu wojskowym baza jest tajną lub widoczną lokalizacją, w której przywódcy, żołnierze i cały komponent ogólnie spotykają się, aby otrzymywać rozkazy, tankować zasoby i broń oraz wykonywać odpowiednie planowanie, bazy wojskowe mogą być wszędzie świata, można improwizować lub ustanowić jako stałe miejsce.

Zalecane

Światło Publicum
2020
Przymiotnik
2020
Kariatyda
2020