Bezpieczeństwo

Słowo Bezpieczeństwo pochodzi od łacińskiego securitas, które z kolei pochodzi od securus (bez opieki, bez ostrożności, bez strachu przed zmartwieniem), co oznacza wolne od wszelkiego niebezpieczeństwa i krzywdy, a z psychospołecznego punktu widzenia można go uznać za państwo umysłowy, który wywołuje u osób (ludzi i zwierząt) szczególne uczucie, że jesteś pod wszelkim zagrożeniem lub z dala od niego. Bezpieczeństwo to gwarancja, że ​​ludzie muszą być wolni od wszelkich szkód, zagrożenia, niebezpieczeństwa lub ryzyka; jest to potrzeba ochrony przed wszystkim, co może zakłócać lub zagrażać ich integralności fizycznej, moralnej, społecznej, a nawet ekonomicznej.

Bezpieczeństwo

Istnieją dwa wymiary bezpieczeństwa: indywidualny i społeczny . Pierwszy odnosi się do troski o każdą osobę, aby nie narażać się na ryzyko, które zagraża zdrowiu i życiu. Zabezpieczenie społeczne odnosi się do zestawu przepisów, agencji, usług i udogodnień, które pokrywają i chronią niektóre potrzeby ludności, takie jak zdrowie, emerytury, subwencje itp. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że bezpieczeństwo oznacza właściwy sposób działania ; Dlatego cały wysiłek poświęcony eliminacji zagrożeń i zapobieganiu wypadkom jest tak konieczny.

Termin bezpieczeństwo jest używany w wielu kontekstach; stwierdzono bezpieczeństwo w pracy, co jest bardzo ważnym i decydującym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania miejsca, w którym pracujesz. Istnieje również bezpieczeństwo przemysłowe, jest to zestaw wiedzy stosowany w celu uniknięcia wypadków przy pracy w przemyśle.

Bezpieczeństwo narodowe stosowane w odniesieniu do zagrożeń lub zagrożeń pochodzących spoza państwa, które wpływają na jego suwerenność lub podważają ją, a tym samym jej zdolność do zachowania własnej integralności terytorialnej i instytucjonalnej.

Bezpieczeństwo komputerowe to dyscyplina, techniki i narzędzia zaprojektowane w celu ochrony niezawodności, integralności oraz dostępności danych i systemów. Istnieją także inne rodzaje bezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo na drodze.

Następnie mówimy o pasie bezpieczeństwa, jest to urządzenie lub uprząż stworzone w celu zatrzymania osoby znajdującej się w pojeździe i trzymania jej w zasięgu ręki w razie wypadku lub kolizji. Należy zauważyć, że jest to najskuteczniejsza metoda bezpieczeństwa, która została wdrożona w celu zapobiegania wypadkom drogowym.

Zalecane

Warstwa wodonośna
2020
Organelle komórkowe
2020
Obsceniczne
2020