Bezwładność

Słowo bezwładność pochodzi od łacińskiego słowa „inertĭa” oznaczającego „niezdolność, niezdolność, brak działania, lenistwo, lenistwo”, składa się z elementów przedrostka „in”, który jest „wyłączny, negatywny”, a „ars” oznacza „sztukę, umiejętności, Dyspozycja ” w słowniku Hiszpańskiej Akademii Królewskiej definiuje słowo bezwładność jako „ właściwość ciał niepoprawiających ich stanu spoczynku lub ruchów, jeśli nie pod wpływem siły ” .

Bezwładność

Bezwładność w fizyce jest przynależnością odpowiednich ciał w stanie spoczynku lub przemieszczenia, podczas gdy siła jest równa zeru lub opór, który materia przeciwstawia się modyfikacji jej stanu spoczynku lub przemieszczenia .

Bezwładność w pierwszym prawie Newtona polega na tym, że ciało w spoczynku lub w przemieszczeniu może być „jednolite lub prostoliniowe”, które może należeć do stanu spoczynku lub które ilościowo zachowuje swoje przemieszczenie, jeśli siły działające z na zewnątrz są równe zero.

Siły bezwładności to witalność ciał, które przeciwstawiają się przemieszczeniu i konsekwencjom ich masy, które są określane w momencie bezwładności punktu materialnego z połączeniem osi, do iloczynu masy tego punktu przez kwadrat jego odległości od osi. Ale jest to metoda powiązana z osią, moment bezwładności jest metodą, która przypomina sumę możliwości bezwładności wszystkich punktów materialnych, które ją tworzą.

Zalecane

Keczua
2020
Hydrogenosom
2020
Capital
2020