Bójka

Termin „widelce” został użyty w odniesieniu do maszyny w kształcie widelca z trzema częściami, która została wykorzystana do napędzania ruchu miecha wykonywanego u kowali, umożliwiając tym samym profesjonalistom z tych miejsc rozpalenie pieca w temperaturze i z niezbędną energią do wprowadzenia użytych metali.

Bójka

Uważa się, że to urządzenie generowało tyle hałasu, że zaczęto używać „trifurca”, co później doprowadziło do bójki, jako synonimu wrzawy. I stąd obecne znaczenie.

Podczas bójki można powiedzieć coś, czego tak naprawdę nie czujesz, aby skrzywdzić drugą osobę. Bardzo często zdarza się, że grupa ludzi, którzy się pokłócili, przeprasza za to, co się wydarzyło, i ustala to, co się stało, korygując swoje podejście i dobrymi słowami.

W niektórych przypadkach bójka może mieć negatywne konsekwencje. Na przykład uczeń szkoły średniej może zostać wydalony z ośrodka na kilka dni, jeśli wystąpił w kilku bójkach w krótkim czasie . Podobnie pracownik, który organizuje częste bójki w biurze, wytwarza negatywną energię w swoim otoczeniu.

Słowo, którego używamy dzisiaj, gdy grupa ludzi traci spokój i tworzy bałagan. Ten głos jest korupcją trifurki, urządzenia z trzema dźwigniami, które poruszają mieszkiem pieca metalurgicznego. Słowo zostało utworzone z tri (trzy) i furca (co oznacza rozwidlenie). Do obsługi tego aparatu potrzebne były trzy osoby, które szaleńczymi ruchami poruszały dźwigniami i, jako podobieństwo tego skandalu, powiedział, że trifurkuje, a następnie bije skandal między ludźmi.

Zalecane

Warstwa wodonośna
2020
Organelle komórkowe
2020
Obsceniczne
2020