Bydło kozie

Znane jest jako bydło kozie, ta grupa zwierząt hodowanych w celu pełnego wykorzystania i eksploatacji, ta seria zwierząt znana jest jako kozy, z korzyścią dla gatunku ludzkiego. Koza jest ssakiem typu przeżuwacza, od którego można uzyskać wielkie korzyści ekonomiczne, ponieważ jest doskonałym producentem mleka i mięsa, ale także jej futro, skóra i obornik mogą być wykorzystywane do wielu rzeczy. Są to wysoce płodne zwierzęta, które mogą się rozmnażać przez cały rok; Samiec kozy jest znany jako „koza”, „samiec koza” lub „skradanie się”, tymczasem młode nazywane są „kozą” lub „dzieckiem” .

Bydło kozie

Kozy mogą dostosować się do prawie wszystkich typów klimatów i obszarów geograficznych, to znaczy miejsc, w których bydło nie mogło przeżyć. Prace prowadzone przez tę działalność są znane jako hodowla kóz, która została sklasyfikowana jako intensywna hodowla zwierząt gospodarskich aż po drugiej wojnie światowej, po zbiorze mleka przez prywatne firmy mleczarskie lub spółdzielnie.

Z hodowli kóz można uzyskać : mięso na sprzedaż i spożycie przez ludzi; kozie mleko w ten sam sposób na sprzedaż lub do spożycia przez ludzi; segmentowe mleko do produkcji sera lub do spożycia na świeżo; skóra do realizacji różnych przedmiotów do codziennego użytku przez ludzi, a wreszcie futro, które może być również użyte do stworzenia różnych przedmiotów, przykład użycia ich skóry leży w przemyśle tekstylnym, wykorzystywanym do wyrobu odzieży.

Zalecane

Warstwa wodonośna
2020
Organelle komórkowe
2020
Obsceniczne
2020