Capital

Kapitał to słowo, które ma kilka aspektów i z nich dzieli się kilka powiązanych znaczeń, ale mają one różne drogi zastosowania. Region, w którym koncentrują się główne podmioty rządowe, nazywany jest kapitałem i służy jako oś odniesienia, mówiąc o kraju . Jest to reprezentacja świata obywatelstwa danego kraju, w stolicy jest ogromna większość mieszkańców kraju, ponieważ uważa się, że w stolicach krajów istnieją większe możliwości powstania z tych powodów i wiele innych Wzrost liczby ludności w stolicach jest wysoki.

Capital

Obecnie pojęcie kapitału odnosi się również do elementarnego czynnika, przy pomocy którego rozwija się produkcja, składa się z pieniędzy i towarów niezbędnych do zakupu maszyn, nieruchomości i innych podstawowych rzeczy niezbędnych do rozpoczęcia i utrzymania działalności gospodarczej. Zasadniczo kapitał musi być skonfigurowany i zarządzany w taki sposób, aby się powielał, generując dupleksy zysku. Stolice dzielą się na kilka, krążących, jest to ta, która nie generuje zysku, więc musi być stale odnawiana; ustalone, wydatki są widoczne dopiero w dłuższej perspektywie, a to, co jest wytwarzane przez środki trwałe, nie jest wyczerpane; zmienna, jest najlepiej znana, jest jak wynagrodzenie podane w zamian za pracę; Wreszcie stała jest tą, która jest inwestowana, rozwijana i odpowiada dużej ilości pieniędzy z tych ruchów.

Zalecane

Energía Hidroeléctrica
2020
Koło podbiegunowe
2020
Preria
2020