Charyzmatyczne przywództwo

Jest to rodzaj przywództwa, który charakteryzuje się urzekaniem i wzbudzaniem entuzjazmu u podwładnych, wykorzystując do tego komunikację z osobami odpowiedzialnymi, inspirując ich do dołożenia wszelkich starań, aw razie potrzeby może zmieniać aspiracje i wizję ludzi odpowiedzialnych za osiągnięcie ustalonych celów.

Charyzmatyczne przywództwo

Charyzmatyczny lider może być bardzo pomocny dla firmy, ponieważ jeśli będzie w stanie zniewolić pracowników, będą skłonni włożyć jeszcze więcej wysiłku w ich pracę, ale aby było to możliwe, charyzmatyczny lider musi mieć szereg cech Na przykład musisz wzbudzić zaufanie wśród podwładnych, ponieważ w przeciwnym razie to, co powiesz lub nie zrobisz, nie przyniesie żadnego efektu, musisz być w stanie zainspirować pracowników do wykonania dobrej pracy, co oznacza, że ​​musisz mieć zdolność przekonywania W momencie dawania pewnych wskazówek nie jest on konformistą, ponieważ zawsze szuka sposobów na ulepszenie, aw razie potrzeby wykorzystuje do tego innowacyjne środki, poświęca się dla firmy, przyjmując ryzyko związane z wprowadzaniem zmian, zawsze ma pozytywne nastawienie W obliczu przeciwności, jeśli posiadasz te cechy, będziesz w stanie z powodzeniem pełnić rolę przywódcy.

Zaletą tego rodzaju przywództwa jest to, że ci, którzy pracują w tej firmie, zawsze będą czuć się zmotywowani tym, co robią, dzięki czemu miejsce pracy będzie przyjemne, co znajdzie odzwierciedlenie w wydajności każdego pracownika, kolejną zaletą jest to, że Podejmując decyzje, nie będzie generować tyle konfliktów, ile może prowadzić dialog z ludźmi, znacznie szybciej osiągając porozumienie, praca zespołowa jest jednym z filarów lidera.

Pomimo dobrych wyników zastosowanie tego rodzaju przywództwa może być szkodliwe w takich aspektach, jak zależność, którą tworzą ludzie pod jego kierownictwem, która staje się problemem, gdy nie jest obecny, ich działania można pochwalić nadmiar, spoczywa na nim zbyt duża odpowiedzialność.

Zalecane

Hemeroteca
2020
Procrastinación o Procastinación
2020
Agrícola
2020