Cherubin

W tradycji katolickiej cherubini to aniołowie, którzy siedzą tuż obok Boga i mają niższą hierarchiczną pozycję niż serafini. Anioły te znajdują się w drugim z anielskich chórów i są odpowiedzialne za ochronę Chwały Bożej. Ich cechy mogą się jednak różnić w zależności od badanego wariantu chrześcijańskiego. Podobnie jest to imię nadane małym dzieciom lub niemowlętom, które prezentują wielką urodę, zwłaszcza gdy są mężczyznami. Jest tak, ponieważ z czasem znaczenie tego terminu zmieniało się, aż stało się „ dzieckiem ze skrzydłami”.

Cherubin

Pochodzi od hebrajskiego „כְּרוּב”, którego łacina oznaczałaby „cherubin”, a po grecku „querub”; może być przetłumaczone jako „byk”. Tak nazywa się jedna z grup aniołów, która ma najważniejszą pozycję hierarchiczną wśród chórów anielskich. Należy zauważyć, że anioły są istotami niematerialnymi lub nadprzyrodzonymi, których główną misją jest służenie Bogu i pomaganie mu; Przestrzegają one poleceń zarówno Jezusa, jak i Ducha Świętego . Istoty te często reprezentują wielką ludzką urodę, oprócz swojej charakterystycznej czystości, ponieważ mają po prostu neutralny charakter.

Zgodnie z naukami katolickimi cherubinów widzą tylko ludzie, którzy zostali wzniesieni na wyższy poziom, ci, dla których niebo się otwiera. W judaizmie jego proste istnienie jest szczególnie kontrowersyjną kwestią, przynajmniej w tradycyjnym judaizmie rabinicznym . W ich różnych wariantach wspomniano o ich istnieniu, ale ich wiara lub uwielbienie nie jest rozpowszechniona.

Zalecane

Nadmierne owłosienie
2020
Administracja
2020
Przeszczep
2020