Cykl

Słowo cykl pochodzi od łacińskiego cyclus, który odnosi się do okresu czasu, który po ponownym uruchomieniu zaczyna się od szeregu etapów, które idą w sekwencji. Możemy również znaleźć wiele innych definicji w naszym języku hiszpańskim lub hiszpańskim, czyli ma wiele zastosowań. Innym z tych zastosowań jest to, że często używamy go w celu odniesienia i wskazania, że ​​faza lub etap już się zakończył lub zakończył, a podczas tego procesu przechodzi przez zestaw etapów i etapów o stałej charakterystyce, gdzie wszystko to dzieje się w pewnym dokładny czas i miejsce.

Cykl

Kiedy odwołujemy się do faktu, że cykl słów jest zbiorem zjawisk lub zdarzeń powtarzanych w uporządkowany, sekwencyjny i metodyczny sposób, odnosimy się na przykład do procesu cyklu seksualnego kobiet, poprzez który kobieta rozwija lub wytwarza zestaw jaj który pozwala kobietom począć.

Cykl nazywany jest także serią aktów o charakterze kulturowym, które są ze sobą powiązane, albo tematem, albo fabułą upamiętnioną w określonym czasie lub przestrzeni.

W literaturze cykl słów oznacza grupę epickich zwyczajów i tradycji związanych z płcią, które korelują między okresem czasu z postacią, postacią lub zbiorem wydarzeń lub faktów. Jeśli chodzi o stopień wykształcenia, każdą frakcję, która się składa i stanowi program studiów, nazywamy cyklem.

Zalecane

Keczua
2020
Hydrogenosom
2020
Capital
2020