Demokratyczne przywództwo

Jest to rodzaj przywództwa realizowany przez osobę, która bierze pod uwagę udział innych członków tworzących organizację, akceptując pomysły i krytykę, które mogą mieć w celu poprawy w ten sposób, oprócz odpowiedzi na wszelkie obawy zgłaszane przez ludzi ich stanowisko, które budzi zaufanie wśród podwładnych, zachęca do pracy zespołowej, a tym samym do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Demokratyczne przywództwo

W firmie tego rodzaju przywództwo charakteryzuje się promowaniem uczestnictwa pracowników w podejmowaniu decyzji, co sprawia, że ​​czują się w nim komfortowo, a motywacja do dobrego wykonywania pracy wzrasta podczas wdrażania miary, pracownicy najpierw konsultują się z nimi, aby poprosić o opinię bez słowa, że ​​jedno jest mniej warte niż słowo drugiego, a lider może zaoferować rozwiązania na wypadek, gdyby nie zgodził się z tym środkiem, podejmując decyzję demokratyczny.

Demokratyczny przywódca charakteryzuje się delegowaniem funkcji, w celu zmniejszenia obciążenia, które może na niego spadać, zawsze szuka sposobu, aby wszyscy pod jego kierownictwem czuli się dobrze z tym, co jest robione a jeśli nie, stara się wysłuchać, co ludzie mają do powiedzenia, a następnie zaoferować jego możliwe rozwiązania, aby rozwiązać problem, zawsze ma świadomość, że każdy pracownik uczestniczy w działaniach bez robienia tego W przypadku jakiejkolwiek dyskryminacji zawsze słucha opinii, sugestii i pomysłów, które inni mogą wnieść, bez względu na to, czy się zgadza, czy nie, a nawet zachęca do tego rodzaju interwencji.

Demokratyczne przywództwo charakteryzuje się promowaniem inicjatywy i kreatywności innych ludzi, co ułatwia współpracę pracowników, tworzy również powiązanie między pracownikami a liderem, pomaga w rozwoju i rozwoju pracowników firmy, wszystko to może być korzystne dla firmy, ponieważ pracownicy czują się komfortowo i mogą stworzyć świetne poczucie przynależności, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach pracownika.

Chociaż to przywództwo jest uważane za jedno z najlepszych, ma również pewne wady, na przykład w niektórych przypadkach niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia między dwiema lub większą liczbą stron w sprawie decyzji, ponieważ, choć większość się zgadza, zawsze będzie istnieć. mniejszość, która go nie popiera, jeśli całe zaufanie pokładane jest w robotnikach, może się zdarzyć, że w pewnym momencie robotnicy zboczą z celu, który ma zostać osiągnięty, lider może spotkać się z ostrą krytyką, a nawet pogardliwą postawą, również w momencie Wyznaczenie celu jest opóźnione, ponieważ musi ono zostać poddane debacie w celu osiągnięcia porozumienia.

Zalecane

Nadmierne owłosienie
2020
Administracja
2020
Przeszczep
2020