Demonstracja

Demonstracja jest połączonym terminem, który pochodzi z łacińskiego demonstratio, mówi się, że składa się z kilku elementów, wśród których znajduje się przedrostek „de”, czasownik „monstrare” i przyrostek „podanie”. Wszystko razem oznacza pokazywanie czegoś lub demonstrowanie działania .

Demonstracja

Demonstracja może odnosić się do wielu rzeczy, jedną z nich jest rozumowanie lub aplikacja, która pokazuje prawdę czegoś, nazywa się to demonstracją. W filozofii termin ten jest używany bardzo często i ma różne konotacje, ale trzy główne aspekty są przedstawione poniżej.

  • Weryfikacja teorii lub zasady za pomocą eksperymentów lub faktów wykazujących, że są one prawdziwe.
  • To koniec procedury dedukcyjnej.
  • To jest dowód na coś konkretnego. W tym przypadku zostanie to przeprowadzone na podstawie prawd oczywistych i uniwersalnych.

Na płaszczyźnie afektywnej często używa się tego terminu, np. „Demonstracja miłości ”, „lojalności” lub „nienawiści”. W sentymentalnej rzeczy konieczne jest, aby w parze istotne było, aby miały miejsce demonstracje miłości i uczuć. Właśnie dlatego próbka uczuć jest dokonywana między dwoma członkami tego samego w stosunku do drugiego, aby czuli się bezpiecznie, pewnie i kochani w związku.

Z drugiej strony można również powiedzieć, że istnieją pokazy talentu i że mogą wystąpić w każdej dyscyplinie, jednak termin ten jest często używany w odniesieniu do artystów i sportowców, biorąc pod uwagę, że wykonują czynności, które są łatwo dostrzegane przez społeczeństwo lub chociaż Nie oznacza to, że wszyscy jesteśmy przeszkoleni do rozumienia niuansów ruchu tanecznego lub technicznych wymagań ornamentu w utworze muzycznym, przynajmniej wiemy, jak rozpoznać, co jest niemożliwe, a co pozytywnie na nas wpływa.

Innym rodzajem dowodu jest matematyka, która odbywa się za pomocą logicznego rozumowania i rozciąga się od hipotezy do stwierdzenia. Można wyróżnić kilka rodzajów dowodów, które są zwykle używane w matematyce, niektóre z nich to przeciwieństwo, indukcja matematyczna, redukcja do absurdu i silna indukcja.

Zalecane

Objeto
2020
Rybosomy
2020
Metodologia wiedzy
2020