Dokładnie

Ten przymiotnik odnosi się do tych obiektów, których wymiary dokładnie odpowiadają wskazanym dla niego wymiarom . W ten sam sposób mogą mówić o tych ubraniach, które są dopasowane do ciała, ponieważ są wykonane z określonych tkanin lub ponieważ ich wymiary są takie same, jak te przedstawione przez ich właściciela. Podobnie jak przysłówek, słowo dokładne służy do wskazania przynależności do określonego wyrażenia lub oświadczenia; innymi słowy, służy jako zasób, aby poinformować drugiego uczestnika , że to, co mówi, jest poprawne. Jest to również nazwa nożyka, narzędzia służącego do cięcia różnych materiałów pochodzących z papieru, oprócz mięsa lub ciał stałych.

Dokładnie

Słowo to weszło w słownictwo języka hiszpańskiego około XVII wieku jako pożyczka z łaciny w formie słowa „exactus”, które z kolei pochodzi od „wymagającego” (ciężkiego), więc jego tłumaczenie byłoby „dokładnie ciężkie”. Z upływem czasu jego znaczenie zaczęło być zorientowane na pomiar między dwiema ustalonymi granicami, które, o ile będą przestrzegane, stały się dokładne. Należy zauważyć, że w codziennej mowie percepcja dokładności może być różna u różnych osób, w zależności od ich perspektywy i doświadczenia. Z drugiej strony w dziedzinie nauki dokładność można mierzyć różnymi metodami, które są całkowicie obiektywne i wiarygodne.

Tymczasem dokładne lub nożyce to małe noże używane do cięcia szerokiej gamy materiałów. Te, na ogół, są pokryte plastikową obudową, o różnych wzorach i motywach, oprócz ostrych stalowych ostrzy w środku . Zwykle jest stosowany do prac wymagających dużej precyzji i których materiały są sztywne.

Zalecane

Cynamon
2020
Rtęć (pierwiastek)
2020
Valores Materiales
2020