Dotacja

Dotacja pochodzi od łacińskiej „subsydium”, co oznacza „pomoc, pomoc, ochrona” i jest określana przez Królewską Hiszpańską Akademię jako „świadczenie pomocy społecznej o charakterze gospodarczym i na określony czas” . Dotacja umożliwia przyznanie pomocy publicznej na podstawie Na przykład w ramach ochrony ekonomicznej lub użyteczności można powiedzieć, że istnieje zasiłek inwalidzki, między innymi za brak pracy.

Dotacja

Ponadto subwencja jest metodą odpowiedzialną za stymulowanie konsumpcji, produkcji lub pomocy przyznawanej na określony czas, subwencja może uwzględniać różne cele lub zamówienia, które można uzyskać jako koniec stymulowania już ustalonej konsumpcji czy to dla towaru, czy usługi, oznacza to, że produkcja towaru lub usługi może być pomocą finansową przez określony czas, aż do przekroczenia krytycznych czasów.

W tym przypadku państwa stosują tego rodzaju ćwiczenia w celu osiągnięcia celu społecznego, w którym mówi się, że podstawowe potrzeby mogą ulec podstawowym koszykom żywności, ale dostarczają to również w celu skorzystania z nich dla różnych powody, dla których można zdefiniować produktywne lub regionalne działania kraju.

Subsydium stanowi również, że może to być regularne działanie, w ramach którego rząd nakłada subsydia na różne firmy, aby uniemożliwić tym firmom podwyższenie cen, ponieważ gdy firmy podnoszą ceny, mogą powodować problemy konsumpcja oraz w codziennej gospodarce .

Zalecane

Energía Hidroeléctrica
2020
Koło podbiegunowe
2020
Preria
2020