Dziedzictwo

Słowo „dziedzictwo” pochodzi od łacińskiego „legatus” i oznacza lub odnosi się do pomysłu przekazania, przekazania pomysłu lub zdolności innej osobie . W życiu codziennym termin ten służy określeniu, co osoba, firma, instytucja, między innymi, może otrzymać jako nagrodę lub prezent od tych, którzy mieli przed nim .

Dziedzictwo

Dziedzictwo może być typu widocznego lub nie, wszystko będzie zależeć od każdego przypadku. Na przykład widocznym dziedzictwem byłby pierścień, który dana osoba pozostawia swoim następcom za to, że ma wielkie znaczenie i wartość sentymentalną . Jednak dziedzictwem może być również wartość uczciwości, którą ojciec pozostawia córce lub grupa ludzi przekazuje innym, gdy ci zajmują miejsce w tej samej organizacji. Tak więc dziedzictwo jest pomyślane jako idea przekazywania wartości, towarów lub elementów, które są uważane za ważne dla jednego lub drugiego z tych, którzy tworzą łańcuch .

Mówiąc o spuściźnie, zasadniczo odnosi się do kwestii związanych ze społecznym i kulturowym, ale nie biologicznym, ponieważ głównie dla tej gałęzi używa słowa dziedziczenie. Dziedzictwo może składać się z elementów materialnych lub zagadnień symbolicznych, takich jak wartości, tradycje, sposoby działania, sposoby myślenia i inne. Dziedzictwo jest bardzo ważne, ponieważ każdy, kto je otrzyma, oznaczy swoją tożsamość w przyszłości. Ma to, że dziedzictwo, które ktoś otrzymuje od swoich przodków, powie wiele więcej jednej osobie niż jakiejkolwiek innej, ponieważ prawdopodobnie jest to związane między innymi z ich tożsamością, historią rodziny, zwyczajami.

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020