Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa jest mechanizmem inwestycyjnym opartym na zadłużeniu, to znaczy jest to metoda stosowana przez wiele firm przy inwestowaniu w działalność gospodarczą: wnoszą część własnego kapitału, a drugą część poprzez pożyczki pozyskane od stron trzecich. Tego rodzaju strategie mogą być korzystne, jeśli wszystko dzieje się zgodnie z oczekiwaniami, jednak ryzyko może być znacznie wyższe.

Dźwignia finansowa

Podstawowym elementem, który oznacza dźwignię finansową, jest dług, ponieważ pozwala on zainwestować więcej pieniędzy, niż jest w rzeczywistości, dzięki uzyskanym pożyczkom, w zamian za odsetki. Jednym z celów tej metody jest możliwość zwiększenia zysków firmy za pomocą pożyczonych środków .

Dźwignia finansowa może być: dodatnia, ujemna lub neutralna .

Będzie dodatni, gdy pozyskanie środków z pożyczek będzie opłacalne, tzn. Zwrot z aktywów spółki będzie większy niż kwota odsetek, które muszą zostać zapłacone od kapitału uzyskanego z pożyczek.

Będzie on ujemny, gdy fundusze uzyskane z pożyczek okażą się nieskuteczne, to znaczy, gdy zwrot osiągnięty z aktywów spółki będzie mniejszy niż odsetki, które muszą zostać zapłacone za pożyczkę.

Wreszcie dźwignia będzie neutralna, gdy środki pozyskane z pożyczek będą w równowadze, tzn. Zysk osiągnięty z aktywów spółki będzie równy kwocie do zapłaty za odsetki.

Dla firmy dźwignia finansowa może być nieco ryzykownym sposobem na zwiększenie kapitału, ponieważ grozi to niemożnością wywiązania się ze zobowiązań płatniczych. Poważne konsekwencje dla firmy. Dlatego ważne jest przeanalizowanie jego wad:

Efekt dźwigni może generować straty, ponieważ jeśli firma przeżyje złą passę gospodarczą, nie będzie w stanie spłacić swoich długów. Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest ryzyko postrzegane przez przyszłych inwestorów, ponieważ firma o wysokim zadłużeniu nie będzie atrakcyjna dla tych, którzy chcą w nią zainwestować, nawet jeśli odniesie duży sukces.

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020