Elokwencja

Elokwencja to zdolność osoby do wypowiadania się ustnie na rzecz osób trzecich . Charakteryzuje się użyciem jasnego, płynnego i przekonującego języka, zdolnego przyciągnąć uwagę słuchaczy. Pochodzenie tego słowa sięga starożytnej Grecji, gdzie sztuka elokwencji była szeroko stosowana w kontekście politycznym.

Elokwencja

Umiejętność mówienia w sposób wymowny nie jest czymś, z czym się rodzisz, jest to jednak umiejętność, której można się nauczyć poprzez praktykę. Dlatego ważne jest, aby mieć precyzyjne pojęcie o tym, co chcesz wyrazić, oprócz formułowania argumentów na poparcie tego pomysłu; w ten sposób mowa stanie się bardziej zrozumiała dla publiczności. Ze swojej strony mówca musi używać języka, który dostosowuje się do różnych rodzajów odbiorców, bez popadania w idiomy i frazy .

Eloquence dąży do dwóch celów, które określają jej autentyczny warunek : do przeprowadzki i do przekonania. Te właściwości bardzo dobrze identyfikują cel, dla którego istnieją. Podmiot, który mówi elokwentnie i swoim własnym stylem, używa swojego płynnego głosu jako narzędzia do komunikowania określonych myśli i podsadzania pomysłów słuchaczom.

Jest kilka zaleceń, o których należy pamiętać , aby mówić wymownie:

Używa jasnego i precyzyjnego słownictwa, co oznacza, że ​​nie trzeba używać szerokiego leksykonu, dodając słowa, które mogą wprowadzać w błąd, tylko dla samego faktu zaimponowania opinii publicznej, wiele razy, jeśli używasz prostych słów, możesz uzyskać ten sam wynik .

Nie zaleca się stosowania kul, takich jak „ten ...”, „aja”, „eh”. Lepiej najpierw pomyśleć, co dokładnie zostanie powiedziane, zanim to powiesz, w ten sposób unikniesz wpadnięcia na użycie kul.

Ważne jest, aby mieć dobrą dykcję, ponieważ jeśli nie potrafisz poprawnie wymówić słów, publiczność jest zdezorientowana.

Szybkość mowy musi zostać zmniejszona . Zbyt szybkie mówienie sprawi, że ta osoba będzie się niepokoić i nieprzygotowana.

Elokwencja jest dziś szeroko stosowana w dziedzinie polityki . Wielu przywódców politycznych używa go do przekazywania swoich pomysłów w prosty i precyzyjny sposób. W ten sam sposób elokwencję można docenić w takich obszarach, jak dziennikarstwo, reklama i sprzedaż .

Zalecane

Panoramiczny
2020
Santo ser Crístico
2020
Piromanía
2020