ERP

W świecie biznesu ERP jest znany jako system planowania zasobów przedsiębiorstwa, który uzyskuje tę nazwę przez skrót nazwy w języku angielskim (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), który jest zdefiniowany jako system odpowiedzialny za hosting informacji wszystkich osób. dane i procesy przeprowadzane w firmie .

ERP

W ten sposób ERP jest scentralizowanym lub unikalnym systemem, który ma wszystkie dane uzyskane z procesów operacyjnych, administracyjnych, produkcyjnych i handlowych, które są generowane w firmie lub organizacji, aby odzwierciedlić jego rzeczywistość i zrozumieć jej operacja

Ponadto możesz mieć ERP w każdym obszarze tworzącym organizację, w którym informacje o procesie generowane przez każdy z nich są zintegrowane w jednym systemie.

Ta cała struktura działa jako uzupełnienie zarządzania, przy podejmowaniu decyzji wymagających natychmiastowości, a nawet procesów planowania organizacji, w krótkim, średnim i długim okresie.

Strategie, które zostały utworzone dla każdego działu (specyficzne), w poszukiwaniu zgodności ze strategią biznesową (ogólnie), muszą być zgodne z ciągłym pomiarem, aby określić, czy wybrana jest właściwa trasa lub czy plany wymagają modyfikacji. ERP to praktyczne narzędzie, które ułatwia ten proces pomiaru .

Ma to nawet konotację psychologiczną, w której pracownik nie uważa, że ​​jego praca jest wykluczona, ale wręcz przeciwnie, uważa, że ​​jego wysiłki i zadania są brane pod uwagę. W momencie oceny danych wykrywane są awarie lub ulepszenia procesu.

W tak zmieniającym się świecie, w którym technologia rozwija się z upływem dni, konieczne jest, aby firma również postępowała, dlatego stworzono różne oprogramowanie ERP, które dziś konkuruje o najwyższe standardy jakości, Odnośnie spełnienia oferty oferowania najlepszego systemu ułatwiającego przepływ informacji firmom, w scentralizowanym systemie, który może dostosować się do celów organizacji .

Systemy ERP są nazywane „zapleczem” lub zapleczem, co odnosi się do faktu, że klienci i ogół społeczeństwa nie mają dostępu do przechowywanych przez nich informacji, ale służy poprawie relacji między tymi agentami a firmą.

Firmy, które najczęściej korzystają z ERP, to firmy produkcyjne, produkcyjne, logistyczne, magazynowe i technologiczne. Hosting w ERP, informacje o twoich zapasach, produkcji, dystrybucji, logistyce, księgowości i fakturach.

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020