Eschatologia

Jest to dyscyplina, która bada ostateczne przyczyny lub ostateczne rzeczywistości . Jeśli ta idea zostanie przerzucona na chrześcijaństwo, eschatologia chrześcijańska jest gałęzią teologii, która odzwierciedla ostateczny sens istnienia. Termin ten pochodzi z języka greckiego i składa się z dwóch części: éskhatos, co oznacza ostatni lub koniec, a z drugiej strony loża, co oznacza naukę lub wiedzę.

Eschatologia

Eschatologia biblijna odnosi się do gałęzi teologii poświęconej studiowaniu doktryny ostatnich proroctw, które pojawią się w odniesieniu do końca świata w Bożym planie, zarówno na poziomie osobistym, jak i ogólnym całej ludzkości. Eschatologia pochodzi od greckiego „éskhatos” ostatniego i „logos” traktowanego (lub czasownika, żywego słowa, inteligencji lub nauczania). W przypadku chrześcijaństwa eschatologię biblijną można tłumaczyć jako „nauczanie o tym drugim” (Pana). Jan 1: 1 opisuje Jezusa jako Logos lub Słowo Boże.

Pan Jezus Chrystus nieustannie mówi nam o eschatologii, a ponadto sama Ewangelia jest czystą eschatologią, ponieważ przedstawia nam proroctwo, największe z proroctw, jakie człowiek kiedykolwiek słyszał, że Bóg wzywa nas do swego wiecznego Królestwa poprzez nasze indywidualne zbawienie przez wiarę w dzieło Jego Syna Jezusa Chrystusa na krzyżu na Golgocie, wydarzenia, które prorocy biblijni prorokowali w różnych poprzednich czasach i które są realizowane zgodnie z Bożym planem.

Dla teologów chrześcijańskich pytania eschatologiczne są częścią ludzkiej natury. Z drugiej strony pytania o ostateczne cele służą refleksji nad naszym własnym istnieniem i przywiązują wagę do rzeczy, które mają prawdziwą wartość .

W teologii chrześcijańskiej utrzymuje się, że osoba, która żyje blisko Boga i postępuje zgodnie z jego naukami, nie ma powodu, aby się bać, zadając pytania typu eschatologicznego.

Koniec czasów jest wspomniany w różnych fragmentach Biblii . Pomimo tego ogłoszenia ludzie nie wiedzą, kiedy to nastąpi. Krótko mówiąc, pytania eschatologiczne są czymś więcej niż pytaniami prostymi, ponieważ dzięki nim możemy znaleźć sens ziemskiego życia.

Sercem eschatologii jest tak zwana „Parousia”, czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale jako Króla królów pod koniec prorokowanych czasów, wraz ze zmartwychwstaniem i pochwyceniem oraz dniem sądu poprzedzającym ustanowienie Jego Królestwa. wieczne. W ten sam sposób, w jaki spełniły się proroctwa dotyczące Jego pierwszego przyjścia, proroctwa dotyczące Parousii bez wątpienia się spełnią.

Zalecane

Arkusz kalkulacyjny
2020
Dokładnie
2020
Neuropharmakologia
2020