Etiologia

Wywodzi się z greckiej „aitiologii”, co oznacza „podać powód”; Etiologia to nauka odpowiedzialna za badanie i analizę przyczyn lub początków rzeczy . Ta koncepcja jest stosowana głównie w medycynie, aby w ten sposób wykryć przyczynę chorób, zaczynając od poznania ich skutków i przyczyny . Od samego początku, kiedy ludzie odwiedzają lekarzy, zadaje pytania niezbędne do wykrycia przyczyny choroby, na którą uczęszcza pacjent, i tam właśnie w pełni wykorzystuje się pojęcie etiologii, które wykorzystuje lekarz do Wiedz, gdzie, kiedy i od kiedy odczuwasz objawy.

Etiologia

Mówi się, że różne choroby, których konkretna przyczyna nie jest znana, nie mają żadnej etiologii w momencie diagnozowania pacjenta lub badania próbek, w zależności od przypadku. Etiologia jest niezbędna w przypadku nieznanej choroby lub wybuchu choroby, który jest nowy, ponieważ po wykryciu źródła i przyczyny łatwiej będzie znaleźć lekarstwo lub lek zapobiegawczy .

Według historii ludzkości Etiologia była złotym wiekiem tak zwanego islamu, ponieważ był to moment, w którym poważne badania tej nauki zaczęły określać, odkrywać, leczyć i eliminować choroby, które znamy dzisiaj jako epidemie lub pandemie .

Zalecane

Manuscrito
2020
Izba Handlowa
2020
Gens
2020