Ewangelizacja

Ewangelizacja nazywana jest głoszeniem lub dzieleniem się niektórymi naukami zawartymi w księgach religijnych, takimi jak Biblia, w celu rozpowszechnienia doktryny w obszarach, w których nie jest praktykowana. Jest to prawie wyłączny zwyczaj Kościoła katolickiego, chociaż jego protestanccy odpowiednicy również przyjęli tę praktykę, nadając im nawet znacznie większe znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, działania ewangelizacyjne są organizowane w kościele, przypisując pewne grupy do określonych miejsc w parafii; W ten sposób wiadomość można dostarczyć w szybki i zorganizowany sposób, starając się schwytać jak najwięcej ludzi .

Ewangelizacja

Pierwsze misje ewangelizacyjne, jak pokazano w Biblii, zostały wskazane przez samego Jezusa Chrystusa. Posłany przez samego Boga miał za zadanie ogłosić Dobrą Nowinę o przybyciu nowego mesjasza, a także uczynić lud wierzącym w Boga. Jezus swym dobrze znanym charyzmatem przekonuje ludzi do zjednoczenia się w ich misji niesienia przesłania Bożego, aby stale budować Kościół. Oprócz okazywania posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi niewierzącym pomógłby znaleźć „zbawienie”. Jest to działalność, która dotyczy każdego członka Kościoła.

Zasadniczo w procesach ewangelizacji oprócz zmartwychwstania jego życia i pracy podzielana jest idea zmartwychwstania Jezusa Chrystusa . Zazwyczaj robi się to bardzo krótko i krótko, ponieważ słuchacz może się nudzić. Ze względu na olbrzymi wzrost liczby ludzi, którzy porzucają wiarę chrześcijańską, ze strony Kościoła katolickiego postanowiono odnowić metody ewangelizacji, upodabniając je do codziennych spraw.

Zalecane

Objeto
2020
Rybosomy
2020
Metodologia wiedzy
2020