Filozofia umysłu

Filozofia umysłu jest jedną ze specjalności filozofii, która zajmuje się badaniem natury obrazów mentalnych, oprócz ich procesów i przyczyn. Innymi słowy, ta gałąź jest odpowiedzialna za sprawy lub aspekty związane z różnymi procesami umysłowymi i ich połączeniem z ludzkim ciałem, zwłaszcza mózgiem; dlatego kwestia zachowania psychicznego i fizycznego stanu jednostki zajmuje fundamentalne miejsce w tym obszarze.

Filozofia umysłu

Filozofia umysłu bada kwestie epistemologiczne związane z poznawalnością umysłu, a także kwestie ontologiczne dotyczące natury stanów mentalnych. Chociaż zjawisko to wydaje się zbieżne ze zwykłą scholastyczną psychologią filozoficzną, znaną obecnie jako antropologia filozoficzna, jest to bardziej filozofia umysłu wywodząca się z anglosaskiego typu.

Ta gałąź emanuje w kontekście nauk kognitywnych i które można obecnie uznać za dziedzinę tych nauk, która filozoficznie odzwierciedla sprzeczności, którym się sprzeciwiają. na początku XX wieku filozofia umysłu objawiła się jako oznaczenie badań nakreślonych procedurami filozofii analitycznej i próbami dostarczenia treści do zagadnień „mentalistycznych” bez rozbicia statku przed fizycznym redukcjonizmem logicznego empiryzmu Kręgu Wiedeń; a przynajmniej tak mówi kilka źródeł.

Wreszcie możemy powiedzieć, że w ogólnym sensie filozofia umysłu obejmuje tę grupę filozoficznych refleksji na temat zachowania psychicznego, relacji między umysłem a mózgiem oraz zestaw tematów o podobnej naturze filozoficznej, takich jak ta, o której mowa natura wiedzy mentalnej, a co za tym idzie natura rzeczywistości.

Zalecane

Gesta
2020
Compuesto
2020
Tytuł Oneroso
2020