Fundacja

Ogólnie rzecz biorąc, słowo „podstawa” odnosi się do stworzenia czegoś . Słowo to można jednak zdefiniować na różne sposoby: po pierwsze, odnosi się do utworzenia lub założenia miasta, firmy lub organizacji. Po drugie, słowo „podstawa” odnosi się do organizacji lub społeczeństwa, którego członkowie są odpowiedzialni za prowadzenie kultur społecznych, humanitarnych i non-profit.

Fundacja

Na przykład w dziedzinie architektury dolna część ścian nazywana jest fundamentem , który bezpośrednio styka się z ziemią, przenosząc na nią całe obciążenie konstrukcji. W tym sensie bardzo ważne jest budowanie fundamentów na twardym podłożu, aby mógł on udźwignąć pełny ciężar konstrukcji.

W dziedzinie prawa fundacja jest osobą prawną, która powstaje w wyniku stworzenia dziedzictwa, które zostało przeznaczone na altruistyczne, religijne, edukacyjne itp. Fundacja może być utworzona przez osoby fizyczne lub prawne. Zasadniczo zarządza nim jego założyciel, który ustanawia statut, który będzie kierował jego działaniem.

Fundacje, jak już wspomniano, zwykle charakteryzują się tym, że są podmiotami non-profit ; Nie stanowi to jednak dla nich przeszkody w podejmowaniu lukratywnych działań w celu uzyskania środków na realizację celów społecznych.

Istnieją różne rodzaje fundamentów, są sportowe, kulturalne, naukowe itp. Oprócz osób zajmujących się ochroną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi zwierząt.

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020