Gnoseologia

Słowo to pochodzi od greckiego „γνωσις” lub „gnoza”, co oznacza „wiedza” lub odnosi się do „zdolności poznania” plus głos „λόγος” lub „logos”, co oznacza „teorię”, „doktrynę” lub „rozumowanie” oraz przyrostek „ia”, który odnosi się do „jakości”. Epistemologia jest jedną z gałęzi filozofii zwaną także teorią wiedzy, której celem jest badanie ludzkiej wiedzy w ogóle, związanej z jej pochodzeniem, naturą i zakresem; To analizuje pochodzenie wiedzy jednostki i jej formy.

Gnoseologia

Ta gałąź zajmuje się badaniem różnych rodzajów wiedzy, które można osiągnąć, i możliwym problemem ich powstania . W kilku sytuacjach utożsamiane są z teorią wiedzy lub epistemologią. Gnoseologię można opisać jako ogólną teorię wiedzy, która znajduje odzwierciedlenie w zgodności myśli między jednostką a przedmiotem . W tej płaszczyźnie dany obiekt jest czymś zewnętrznym dla umysłu, zjawiskiem, ideą, koncepcją itp. chociaż świadomie obserwowane przez jednostkę.

Często epistemologia jest mylona z epistemologią, chociaż należy zauważyć, że ta ostatnia jest również teorią wiedzy, ale różni się od pierwszej, ponieważ jest związana z wiedzą naukową, to znaczy badaniami naukowymi i wszystkim powiązane prawa, zasady i hipotezy . Głównym celem tej gałęzi jest rozumowanie i medytowanie nad korzeniem, zasadą, esencją lub naturą oraz ograniczeniami wiedzy lub działaniem wiedzy .

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020