Granice

W ten sposób linie znajdujące się w granicach określonego regionu nazywane są albo krajem, stanem lub okręgiem, utworzonym w celu wyznaczenia określonych obszarów lądu, powietrza i wody między jednym regionem a drugim, oprócz granice terytorialne, jurysdykcję określonego rządu ustala się również dla różnych części ziemi znajdujących się na jego terytorium, co dzieje się poza tym terytorium staje się problemem sąsiedniego państwa.

Granice

Tego rodzaju ograniczenia podlegają zwykle ścisłemu i ciągłemu nadzorowi, co ma na celu zapobieganie wjazdowi osób nieudokumentowanych, a także unikanie wjazdu substancji lub przedmiotów, które mogą być szkodliwe dla normalnego funkcjonowania osób i instytucji, ustanowionych w kraj

Należy pamiętać, że mówiąc o granicach, obejmują one nie tylko obszar lądowy, ale także morza i przestrzeń powietrzną należącą do danego kraju, oprócz tego termin ten służy do definiowania innych rodzajów granic, takich jak społeczne i kulturowe i ekonomiczne, niektóre rodzaje granic są wymienione poniżej.

Granice morskie : są to przestrzenie, które rozciągną się od wybrzeży kraju do morza i które mieszczą się w granicach określonych prawem międzynarodowym. Granice morskie określają również jego strefy ekonomiczne i szelf kontynentalny, położenie geograficzne uzgodnione z pozostałymi granicami najbliższych krajów.

Granica gospodarcza : te, w których brany jest pod uwagę ruch handlowy między społecznościami osiedlonymi na tym obszarze . Granica gospodarcza jest klasyfikowana między: granicami żywymi lub akumulacyjnymi, które charakteryzują się stałą aktywnością i granicami martwymi, których osobliwość polega na braku wymiany handlowej.

Granice geopolityczne : są to te, które ze względu na sposób ich kształtowania i trwałość dzielą się na: granice statyczne i granice dynamiczne. W granicach statycznych nie ma wymiany handlowej ani kulturalnej, podczas gdy w dynamicznych występuje odwrotnie, ponieważ charakteryzują się zwinnością i ruchem w działaniach, które się w niej odbywają.

Sztuczna granica: sztuczna granica to taka, która została stworzona przez ludzkie ręce w celu oddzielenia jednego terytorium od drugiego, na przykład ściany lub ściany, pomnika, szczelin, kanałów itp. Z biegiem czasu było wiele powodów, które skłoniły wiele krajów do ich utworzenia, niektóre z nich miały zapobiegać nielegalnemu wjazdowi ludzi.

Granica lądowa : Granice lądowe są zdefiniowane jako przestrzeń lądowa, która oddziela jeden naród od drugiego . Do wyznaczenia granicy lądowej wykorzystywane są ogólnie widoczne elementy geograficzne, na przykład góra, wioska itp. Dlatego powstaje klasyfikacja granic naturalnych (rzek, gór itp.) I sztucznych (ściany, mosty itp.).

Granica terytorialna : to obszar, na którym znajdują się populacje zorganizowane społecznie, gospodarczo, politycznie i kulturowo . Wyznacza granice aktywności państwa i działalności państwa obcego. Kraj nie ma władzy poza swoim terytorium, ale może zarządzać zasobami ludzkimi i naturalnymi należącymi do jego powierzchni terytorialnej.

Granica neutralna : pod względem politycznym i wojskowym neutralną granicą jest przestrzeń między dwoma państwami, które utrzymują stosunki konfliktowe i gdzie obecność jakichkolwiek jednostek wojskowych lub politycznych jest zabroniona. Zwykle dzieje się tak, gdy między krajami istnieją traktaty pokojowe lub inne umowy dwustronne lub wielostronne.

Granica powietrzna: granica powietrzna jest używana przez naród do kontrolowania swojej przestrzeni powietrznej, jeśli z jakiegoś powodu samolot należący do innego kraju miałby przelecieć nad tą przestrzenią bez zezwolenia, rząd tego narodu mógłby zinterpretować ją jako inwazję i podjąć ekstremalne środki, jak na przykład zestrzelenie statku.

Zalecane

Link peptydowy
2020
Kosmologia
2020
Sociopolítica
2020