Indywidualne gwarancje

Termin Gwarancje indywidualne jest powszechnie stosowany w dziedzinie prawa, ponieważ ma on największe zastosowanie. Gwarancje oznaczają zabezpieczenie, zabezpieczenie lub ochronę czegoś, w tym przypadku praw osób zamieszkałych lub należących do państwa lub republiki.

Indywidualne gwarancje

Od momentu narodzin każda osoba korzysta z praw ustanowionych w najwyższej normie państwa, zwanej także konstytucją (w niektórych krajach), która stanowi podstawę porządku prawnego i znajduje odzwierciedlenie w prawach ludzi, a z kolei trzeba im zagwarantować. Są one również nazywane prawami konstytucyjnymi i są ogólnie związane z godnością człowieka .

Indywidualne gwarancje są zatem tymi wszystkimi środkami ochrony praw publicznych, o których wszystkie osoby mogą powiedzieć, że jesteśmy wierzycielami, ponieważ wszystkie narody muszą zapewnić przestrzeganie prawa, jako jego mieszkańcy, i dlatego musimy domagać się ich spełnienia. Są one związane z istnieniem pokoju i harmonii w społeczeństwie, żyją w pokoju i porządku, aby osiągnąć wspólne dobrobyt .

Nie powinno mieć znaczenia rasa, płeć, przekonania religijne, wiek, skłonność polityczna itp. aby indywidualne gwarancje musiały zostać spełnione, a państwo musi je chronić, ponieważ te prawa posiadaliśmy od samego początku naszego życia.

Gwarancje indywidualne można podzielić na gwarancje wolności, równości, własności i pewności prawa. Gwarancja wolności wskazuje, że każdy ma prawo do swobodnego wyboru dowolnego aspektu swojego życia. Gwarancja równości odnosi się do faktu, że wszyscy jesteśmy równi, nie może być żadnych różnic ani przywilejów w stosunku do konkretnej osoby i musi istnieć taka sama możliwość postępu i rozwoju dla wszystkich.

Gwarancja własności odnosi się do ziem i wód, które znajdują się na danym obszarze, należą do państwa i będą uznawać własność prywatną, którą naród może ustanowić dla osób fizycznych. I wreszcie gwarancja bezpieczeństwa prawnego dotyczy skutecznego wymierzania sprawiedliwości, ochrony zarówno majątku, jak i integralności fizycznej i moralnej jednostek.

Niektóre teksty legislacyjne wskazują, że indywidualne gwarancje mogą zostać czasowo zawieszone w pewnych okolicznościach, takich jak zagrożenie zewnętrzne lub sytuacja wojenna.

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020