IP

Własność intelektualna to akronim, który w świecie technologii i sieci wiele znaczy, nie tylko na czasy, w których przyjmuje je system, aplikacja lub dane, ale także na ich znaczenie i znaczenie w zarządzaniu innymi procedurami niż w sieci i używane są komputery. Zasadniczo IP jest „protokołem internetowym ” lub tym samym, co w hiszpańskim „protokole internetowym”, który jest szeregiem warunków i zasad, na których całe spektrum komunikacyjne jest obsługiwane między komputerami w sieci. IP (protokół internetowy) działa jako kod standardów między różnymi urządzeniami, które są zdolne do interakcji w sieci. Jego warunki są standardowe dla każdego zespołu, który jest w dowolnym miejscu na świecie.

IP

Termin „adres IP” jest również powszechny. Jest to kod przypisany do różnych komputerów podłączonych do sieci internetowej . Każde urządzenie, które łączy się z siecią internetową i wykonuje najbardziej konwencjonalne czynności, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail, używa swojego adresu IP do rozpoznania przez protokół, a zatem jest częścią mechanizmu internetowego.

Adres IP składa się z szeregu liczb, które czasem mogą być oddzielone kropkami, rozróżnienie to polega na hierarchicznym kodzie i logicznie zautomatyzowanym, aby program, który go używa, rozpoznał go. Istnieją programy i aplikacje, które są używane w sieci w celu ustalenia pochodzenia przynajmniej w przybliżeniu fizycznego adresu miejsca, w którym znajduje się sprzęt. Przykładowy adres IP: 200.36.127.40

Zalecane

Travestismo
2020
Átomo
2020
Odprawa
2020