Jednorodny

Jednorodny głos pochodzi od łacińskiego „homogenĕus” to te, które należą lub są powiązane w celu scharakteryzowania dwóch lub więcej rzeczy lub istot żywych o podobnej naturze, które tworzą tę samą płeć. To wyjaśnia wszystkie te same postacie, które są mieszaniną lub jednorodną substancją, która pokazuje lub eksponuje kompozycję i jednolitą strukturę, czyli gdy mają ten sam kształt, sposób bycia lub intensywność, przez cały czas ich trwania lub przedłużenia.

Jednorodny

Jednorodny układ jest tworzony przez pojedynczą fazę, która z punktu widzenia chemii eksponuje swoje intensywne właściwości o tej samej wartości we wszystkich punktach. Pierwszym krokiem do przeglądu lub analizy, czy mieszanina jest jednorodna, jest wizualizacja, jeśli nie jest możliwe poznanie różnych faz lub składników, a zatem ta mieszanina jest zgodna z jednorodnością .

W naukach przyrodniczych chemia nazywana jest układem materiałowym do dowolnej ilości lub części należącej do wszechświata, który jest izolowany do analizy i badań. Te systemy materiałowe wykonują intensywne właściwości, które nie zależą od ilości substancji lub wielkości ciała, więc wartość pozostaje niezmieniona podczas podziału systemu początkowego na kilka podsystemów iz tego powodu nie są one właściwościami addytywnymi, a rozległe właściwości są które są pod kontrolą ilości substancji lub wielkości ciała, wielkości, których wartość jest proporcjonalna do wielkości opisanego układu.

Zalecane

Materialismo Histórico
2020
Kontrreformacja
2020
Skarb
2020