Katechizm

Katechizm jest książką doktrynalną, która istnieje w religii katolickiej, kładzie fundamenty tej religii, wskazując, jakie są jej ideały dotyczące wiary, wyjaśnia także w tym tekście tradycje Kościoła i jaka jest droga postępować zgodnie z ich obyczajami, co oznacza, że ​​w tej książce ujawniono najbardziej podstawowe wierzenia Kościoła katolickiego przez lata.

Katechizm

Główną cechą tego tekstu jest to, że jest napisany w prostszy sposób niż w Piśmie Świętym, to znaczy jest natchniony lub oparty na Biblii, ale jest wyjaśniony w bardzo łatwy do zrozumienia sposób, tak aby jego czytanie było przyjemne. i zadowolenie dla tych, którzy chcą żyć i uczyć się o katolickich przykazaniach, a to dlatego, że jednym ze znaczeń słowa katechizm jest „nauczać w sposób dobrze zrozumiany”. Z drugiej strony jest to książka katechizmu, która zawiera zestaw zasad, które ludzie należący do tej religii lub z nią związani powinni wiedzieć, które muszą wprowadzić w życie, aby mogli się ich nauczyć, a tym samym prowadzić w ten sposób lub styl życia, to jest to znaczy, że żyją oni w połączeniu z przykazaniami chrześcijańskimi .

Tradycją jest, że ludzie zaczynają katolicyzm w bardzo młodym wieku, kiedy są jeszcze dziećmi, co jest racją bytu podstawowej cechy katechizmu, aby dzieci mogły łatwo zrozumieć, co w nim jest. wyjaśnia, ten tekst jest rodzajem podręcznika, w którym wskazuje na doktrynę chrześcijańską. Aby katechizm mógł być traktowany jako taki, musi zawierać następujące główne podstawy lub tematy: wiarę i wiarę w Boga, sakramenty, modlitwy i przykazania chrześcijańskie. Zawsze w tego rodzaju książkach głównym bohaterem jest Bóg i jego syn Jezus Chrystus, wiedzący i dowiadujący się o swoim życiu. Okres nauki lub szkolenia, w którym katechizm jest koniecznie używany, nazywa się katechezą .

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020