Klucz

Słowo kluczowe pochodzi od łacińskiego słowa „clavis”, które jest równoważne z kluczem. Zestaw lub grupa symboli lub znaków używanych do rozprzestrzeniania, wysyłania i przesyłania wiadomości, tajnej lub prywatnej, nazywa się kluczem. Lub zestaw cyfr lub liter tworzących tajne słowo, które pomaga użytkownikom uzyskać dostęp do zasobu jako takiego. Przykładem tego jest internet, w którym możemy znaleźć wiele miejsc, w których proszą o klucz, hasło lub równoważne hasło w języku angielskim, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail lub innej usługi .

Klucz

W muzyce kluczem jest znak umieszczony na początku pięciolinii, dzięki czemu można określić pozycję zajmowaną przez każdą nutę oraz stosunek, jaki mają do pięciolinii. Na przykład jednym z najczęstszych jest klucz wiolinowy; funkcją klawisza muzycznego jest zlokalizowanie osoby, która gra określoną melodię w obrębie klawisza, dla którego używane są harmonijne nuty. W Wenezueli i na Kubie kluczem jest perkusyjny instrument muzyczny składający się z dwóch drewnianych drążków o długości około 20 centymetrów, które są ze sobą uderzone. A w ostatnim wymienionym kraju to słowo jest również nazywane osobą, która gra na tym instrumencie .

W innym kontekście termin ten odnosi się do osoby lub rzeczy, która jest fundamentalnie ważna lub decydująca w celu rozwiązania lub wyjaśnienia czegoś. W sferze architektonicznej termin ten przypisuje się kamieniu, który służy do zamknięcia sklepienia lub łuku.

Zalecane

Materialismo Histórico
2020
Kontrreformacja
2020
Skarb
2020