Koło

Od łacińskiego „rota” oznacza, że ​​obraca się lub toczy i jest to podstawowa maszyna wynaleziona pod koniec okresu neolitu, mniej więcej w czwartym tysiącleciu przed naszą erą, która usprawnia transport, rewolucjonizując jego czas, ponieważ może być wkrótce zastosowana w produkcji samochodów.

Koło

Koło jest okrągłym elementem mechanicznym, którego logiką jest obracanie się wokół osi, generalnie z misją kierowania ruchem maszyny lub jakiegoś pojazdu, między innymi, najbardziej charakterystycznym przypadkiem jest samochód, który mobilizuje się dzięki czterem kołom.

Koło jest uważane za transcendentalny wynalazek dla rozwoju człowieka . Został on opracowany pod koniec okresu neolitu, mniej więcej w piątym tysiącleciu pne. Zasadniczo był on stosowany w ceramice, a później jego zastosowanie zostało rozszerzone na wynalazek środków transportu.

Prymitywne koła zostały wykonane z drewna i miały otwór pośrodku, dzięki czemu można je włożyć do piasty. Decydującym krokiem w rozwoju koła było włączenie szprych lub belek, które są prętami, które sztywno łączą środek koła z jego obszarem obwodowym. Radia pomagały budować lżejsze, a przez to szybsze pojazdy.

Żelazo i brąz były innymi materiałami używanymi do budowy kół . W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku powstały pierwsze opony do kół, które są gumowymi oponami pokrywającymi koło i zapewniającymi odpowiednią przyczepność i tarcie dla nawierzchni.

Koncepcja, którą badaliśmy, stała się również centralną osią serii wyrażeń, które są częścią naszego codziennego życia. Byłoby tak na przykład w przypadku tak zwanego koła fortuny, które jest terminem odnoszącym się do faktu, że życie jest nieustannie naznaczone przeznaczeniem i przypadkiem, aby człowiek na przemian dobre i złe w swoim istnieniu.

Konferencja prasowa jest również nazywana konferencją prasową. Jest to wyrażenie używane w dziedzinie dziennikarstwa, które ma na celu zdefiniowanie tego spotkania profesjonalistów medialnych, które odbywa się na podstawie rozmowy wykonanej przez osobę publiczną . Celem tego spotkania jest, aby ta postać wygłosiła serię wypowiedzi na pewien interesujący temat, a następnie odpowiedziała na pytania zadane przez obecnych reporterów.

Zalecane

Światło Publicum
2020
Przymiotnik
2020
Kariatyda
2020