Kontekst społeczny

Jest to zbiór okoliczności, które kształtują sytuację, która wpływa na jedną lub więcej osób. Ten sam fakt może wystąpić w takim czy innym kontekście, a jego analiza i ocena zmieni się w zależności od tego, czym jest.

Kontekst społeczny

Dorasta w określonej rodzinie, mieszka w określonym mieście, ma relacje z niektórymi przyjaciółmi i porusza się w kręgu relacji, który jest znany jako kontekst społeczny, z którym jednostka wchodzi w interakcję od razu. Chociaż prawdą jest, że nie ma wpływu jako przyczyny i skutku, prawdą jest, że żaden człowiek nie może być nieświadomy okoliczności, w jakich musieli żyć, ponieważ wszystkie doświadczenia wpływają na nas z kołyski. Innymi słowy, dorastanie w rozbitej rodzinie to nie to samo, co dorastanie w szczęśliwym domu, w którym rodzice chronią swoje dzieci.

Kontekst społeczny jest decydujący dla każdego rodzaju badania zjawiska lub rzeczywistości. Jak powiedział hiszpański filozof Ortega y Gasset: jestem sobą i moimi okolicznościami, to znaczy możemy zrozumieć osobę tylko w kontekście społecznym, w którym żyje.

Kiedy próbujemy zbliżyć się do rzeczywistości, możemy to zrobić w sposób zdekontekstualizowany, to znaczy bez uwzględnienia środowiska, które obejmuje szereg zdarzeń. Ten typ analizy jest w większości przypadków uważany za nieważny, szczególnie jeśli wiąże się ze zrozumieniem ludzkich problemów. Dekontekstualizacja jest możliwa w niektórych przypadkach: praca statystyczna lub badanie niektórych tematów naukowych. Ale nawet w tych przypadkach zawsze istnieje kontekst społeczny, powód, dla którego dokonuje się tego, co pozornie neutralne.

Wpływ kontekstu społecznego jest również zauważalny w okresie dojrzewania, na etapie życia, w którym nastolatek jest bardzo podatny na zagrożenia w firmach, które ma. W ten sposób, biorąc pod uwagę złe wpływy, można go uwarunkować presją grupy. Jednym z głównych problemów każdego rodzica jest wiedza, z kim jest związane jego dziecko.

Można powiedzieć, że społeczeństwo jest fundamentalnym elementem zrozumienia człowieka . Społeczeństwo generuje rodzaj wizji, zachowania, postawy u każdej osoby, którą należy dokładnie zbadać.

To prowadzi nas do rozważenia, że ​​każde ważne zjawisko ma korelację tego rodzaju. Aby dać przykład, który może rzucić światło na ten temat, rewolucja francuska obejmowała zniesienie reżimu politycznego, ale zniesienie to faktycznie miało już miejsce na ukradkowym poziomie w społeczeństwie. Idee, filozofie, rozwój gospodarczy, dążenie człowieka do wolności i równości nieuchronnie doprowadziły do ​​opisanego procesu historycznego.

Zalecane

Nadmierne owłosienie
2020
Administracja
2020
Przeszczep
2020