Kwas karboksylowy

Kwas karboksylowy jest mieszaniną, która różni się od innych tym, że ma grupę funkcyjną, zwaną grupą karboksylową, która powstaje, gdy ten sam węgiel zgadza się z tymi z grup hydroksylowych i karbonylowych. Kwas karboksylowy jest reprezentowany przez symbol R-COOH. Zazwyczaj są one nazywane przez zastąpienie końcówki –O węglowodoru pochodzenia sufiksem „-oico”.

Kwas karboksylowy

Grupa karboksylowa odpowiada za polarność cząsteczki i prawdopodobieństwo wiązania wiązań wodorowych. Wodór hydroksylowy może się rozkładać, a związek działa jak kwas. Na rozkład ten korzystnie wpływa rezonans jonu karboksylanowego.

Ważne jest, aby podkreślić, że w tej samej cząsteczce może znajdować się kilka grup karboksylowych. Liczbę tych grup można zobaczyć między innymi przedrostkami tri, tetra, di. Należy dodać, że długołańcuchowe kwasy monokarboksylowe są również nazywane kwasami tłuszczowymi.

Przykłady kwasów karboksylowych: trans-butenodiowy, kwas oleinowy, kwas maleinowy itp.

Pod względem zastosowania kwasy karboksylowe mogą reagować z alkaliami, a tym samym wytwarzać sole (mydła). W ten sam sposób, gdy reagują z alkoholami, wytwarzają estry.

Kwasy karboksylowe mogą mieć następujące atrybuty w ten sam sposób:

  • Jego temperatura topnienia i wrzenia są wysokie.
  • Mają wysoką kwasowość wodoru zlokalizowaną na grupie hydroksylowej.
  • Kwasy te są otrzymywane przez hydrolizę nitryli.

Znaczenie tych kwasów polega na tym, że są one związkami podstawowymi nieskończonej liczby pochodnych, wśród których możemy wymienić bezwodniki kwasowe, amidy, estry itp.

W życiu codziennym są często wykorzystywane do produkcji biodegradowalnych smarów, zagęszczaczy do farb i detergentów.

Zalecane

Hemeroteca
2020
Procrastinación o Procastinación
2020
Agrícola
2020