Liczba pierwsza

Liczba pierwsza odnosi się do liczby naturalnej, która jest większa niż 1, ale charakteryzuje się tylko dwoma dzielnikami, które są liczbą 1 i samą sobą. Innym sposobem opisania liczby całkowitej jest stwierdzenie, że jest to liczba dodatnia, której nie można wyrazić jako iloczyn dwóch innych liczb całkowitych, które są równie dodatnie, ale mniejsze od niej, lub, w przypadku braku takiej liczby, jako iloczyn dwóch liczb całkowitych o różnych formach. . Należy zauważyć, że jedyną parzystą liczbą pierwszą jest 2, dlatego bardzo często słyszy się, że jeśli chodzi o dowolną liczbę pierwszą większą niż ta, nazywa się ją nieparzystą liczbą pierwszą.

Liczba pierwsza

Liczby pierwsze i ich badania w odniesieniu do teorii liczb, która reprezentuje jeden z działów nauk matematycznych, który zajmuje się badaniem właściwości arytmetyki liczb całkowitych . Od czasów starożytnych przedmiotem badań były liczby pierwsze, czego dowodzą takie prace, jak hipoteza Goldbacha i hipoteza Riemanna.

W roku 1741 matematyk Christian Goldbach otrzymał zlecenie opracowania założenia, w którym ustalił, że dowolną liczbę parzystą większą niż 2 można wyrazić przez dodanie dwóch liczb pierwszych, na przykład 6 = 3 + 3, przypuszczenie to Utrzymywał się przez stulecia, ponieważ żadnemu naukowcowi, matematykowi ani żadnej jednostce nie udało się osiągnąć żadnej parzystej liczby większej niż 2, której nie można było wyrazić jako sumy dwóch liczb pierwszych, mimo że nie udowodniono, że jest to prawda.

Ze swojej strony pierwszeństwo ma szczególne znaczenie, ponieważ wszystkie liczby mogą być uwzględnione w wynikach innych liczb pierwszych, ale z drugiej strony należy zauważyć, że taka faktoryzacja jest wyjątkowa.

Już w 300 rpne Euclid potwierdził matematyka greckiego pochodzenia, że liczby pierwsze są nieskończone . Aby sprawdzić, czy liczbę można uznać za liczbę pierwszą, czy nie, konieczne jest, aby kończyły się na następujących liczbach: 1, 3, 8 i 9.

Zalecane

Energía Hidroeléctrica
2020
Koło podbiegunowe
2020
Preria
2020