Life Project

Projekt to plan, który został opracowany, aby móc go zrealizować. Projekt życiowy odnosi się do definicji planu tego, co chcesz robić w życiu. Jest to idea, którą każda osoba projektuje, aby osiągnąć jeden lub kilka celów swojego istnienia, innymi słowy, wiąże się to z koncepcją osobistego spełnienia, która prowadzi ludzi do świadomego definiowania opcji, które mogą mieć dla ich życia i dotrzeć do proponowanego miejsca docelowego.

Life Project

Co to jest projekt życiowy

Definicja projektu życiowego polega na rozważeniu zamiaru lub planu, który jednostka rozwinie jako właściciel swojego życia i tego, jak chce nim żyć. Projekty te opracowywane są w kluczowej kolejności według priorytetów, wartości i oczekiwań.

Ważną rzeczą w projekcie życiowym jest to, że cel wyznaczony przez osobę, niezależnie od tego, czy zostanie osiągnięty w wyznaczonym terminie, czy nie, jest wyzwaniem, ciągłym poszukiwaniem wzrostu, spojrzeniem w przyszłość, która przyniesie korzyści i rozwój osobisty.

Projekt życiowy daje ludzkiemu określeniu dlaczego i dlaczego . I dzięki temu nadaje sens teraźniejszości, ponieważ w pewien sposób żyje się od teraźniejszości, ale nie tracąc z oczu faktu, że przyszłość buduje się z dnia na dzień.

Kiedy zakończone zostaną ważne fazy życia; na przykład, kończąc szkołę średnią lub college, nadszedł czas, aby zdecydować, co zrobić z naszym życiem. Samo podjęcie decyzji jest bardzo ważnym krokiem, ponieważ obejmuje przejęcie życia osobistego i przejęcie konsekwencji takich decyzji (bycie odpowiedzialnym).

Podobnie projekt życiowy musi uwzględniać trzy podstawowe aspekty: wizję, misję i cele.

Wizja

W projekcie reprezentuje obraz przyszłości, którą chcemy osiągnąć, wskazuje także, dokąd chcemy iść i jak będziemy, kiedy dotrzemy. Obejmuje to cele, aspiracje, nadzieje, marzenia i cele.

Misja

Jest to sposób na osiągnięcie wizji w czasie, są to działania, które zostaną przeprowadzone, aby zrealizować wizję.

Cele

Są to osiągnięcia ukończone w czasie tego, co dana osoba zaproponowała jako projekt życiowy.

Z drugiej strony szkolenie w środowisku rodzinnym, społecznym i kulturowym wpływa na definicję projektu życiowego. Aby wyjaśnić, w jaki sposób przeprowadzić projekt życiowy, ważne jest, aby zastanowić się nad obecnym życiem (kim jestem, jaki jestem, co robię itp.) I zlokalizować się w przyszłości, wyznaczając cele na jeden, pięć, dziesięć lub trzydzieści lat (kto Będę, tak jak będę, tym, co chcę robić itp.).

Projekt życiowy nie kończy się na badaniu, należy wziąć pod uwagę życzenia afektywne, społeczne, rodzinne i zawodowe, takie jak para, zawód, rodzina, miejsce i rodzaj mieszkania, liczba dzieci, wartości, kompleksowe zdrowie, wśród inni

Należy zauważyć, że każdy projekt życiowy ma mocne i słabe strony. Do mocnych stron należą postawy i wartości, takie jak miłość, przyjaźń, samoocena, szacunek, odpowiedzialność, optymizm, dyscyplina itp. Słabości związane są z antywartościami, takimi jak nieodpowiedzialność, niezdecydowanie, brak dyscypliny, pesymizm itp., Które z czasem nas atakują.

Do czego służy projekt życiowy?

Life Project

Projekt życiowy służy przede wszystkim pokazaniu osobie, skąd pochodzi, tego, co wydarzyło się przez całe życie, i pozwala mu wyznaczyć cel lub cel odnośnie tego, czego chce na przyszłość.

Realizując projekt życiowy, jednostka nie tylko wyznacza cele, które chce osiągnąć, ale także strategie, które należy realizować, aby je osiągnąć. Ważne jest, aby jasno określić kroki prowadzące do osiągnięcia określonego celu, ponieważ jest to najlepszy sposób na jego osiągnięcie.

Przykładem projektu życiowego jest rozważenie wstąpienia na uniwersytet, musi to być jasno określone, poprzez kroki i działania, które należy wykonać, aby dostać się do pożądanej kariery, takie jak średnia akademicka, poprzednie egzaminy, studia ekonomiczne i dostępne stypendia .

Definicją projektu życiowego jest samoświadomość, to znaczy, kiedy jednostka ustala przyszłe cele lub projekty, musi zacząć od kontekstu swoich osobistych umiejętności i wartości.

Ponadto, kiedy prognozuje się przyszłość, należy zbadać gusta, pragnienia i aspiracje, ponieważ jest to doświadczenie, które pozwala na połączenie lub powołanie każdego człowieka.

Jak zrobić projekt życiowy

Aby zrealizować projekt i osiągnąć wyznaczone cele, konieczne jest zdefiniowanie celów. Musisz zacząć je pisać, przygotowując listę, a następnie zacząć definiować, co chcesz osiągnąć w życiu i wizualizować przyszłość. Oto najważniejsze kroki, aby przeprowadzić projekt życiowy:

  • Zastanów się : musisz jasno myśleć, jak wygląda twoje życie i co chcesz zmienić i dokąd chcesz się udać. Należy wziąć pod uwagę takie zachowania, jak religijne, społeczne, intelektualne i kulturowe. W razie potrzeby zwiększ cele i za każdym razem, gdy jeden z nich zostanie osiągnięty, usuń go z listy i kontynuuj zapisywanie nowych celów.
  • Myśl optymistycznie i pewnie : musisz wprowadzać zmiany w sposobie myślenia, a tym samym być w stanie widzieć sytuację z większym optymizmem i obiektywnością. Obserwuj dobre rzeczy w złych i stawiaj czoła życiu oraz jego niedogodnościom jako wyzwaniom, a nie przeszkodom. Myśl pozytywnie, że wszystko okaże się dobrze i z pewnością osiągnięcia celów.
  • Zrozumienie procesu i wizualizacja swoich pomysłów : przyswojenie znaczenia projektu życiowego pozwoli Ci wyrazić swoje pomysły, cele, marzenia, cele i życzenia. Musisz stworzyć projekt, jasny, solidny i silny.

Przykłady projektów życiowych

Oto niektóre przykłady projektów życiowych:

  • Poślubienie osoby, którą kochasz i posiadanie dzieci to jeden z najczęstszych projektów życiowych u ludzi.
  • Projekt życiowy studenta ma być świetnym profesjonalistą, z emocjonalną i ekonomiczną stabilnością w życiu.
  • Udane życie zawodowe i osiągnięcie uznania.

Dlaczego potrzebuję projektu życiowego?

Mój projekt życiowy od najmłodszych lat pozwala mi korzystać ze wszystkich zasobów, które oferuje nam po drodze życie. W ten sposób łatwiej osiągnę wyznaczone cele.

Projekt życiowy zapewnia nam jasne i logiczne wytyczne dotyczące zachowań, planowania, podejmowania decyzji i taktyk organizacyjnych, których możemy używać zarówno w teraźniejszości, jak iw przyszłości.

Istnieje wiele powodów, dla których projekt życiowy jest użyteczny, ale najważniejsze jest to, że nadaje ono sens naszemu życiu i pozwala nam mieć powody, cele, pragnienia i powody, aby kontynuować życie i stawić czoła przeciwnościom, z którymi można się zmierzyć. obecny codziennie.

Zalecane

Nadmierne owłosienie
2020
Administracja
2020
Przeszczep
2020