Macierz SWOT

Matryca to przede wszystkim szereg wierszy (m) i kolumn (n), w których obie litery mogą być takie same; SWOT to akronimy odpowiadające rodzajowi metodologii, która ma na celu zapewnienie szczegółowego obrazu wewnętrznej i zewnętrznej struktury firmy lub projektu . W większości przypadków analiza SWOT jest przeprowadzana zgodnie z 4 szczegółowymi krokami, takimi jak badanie wewnętrzne i zewnętrzne, opracowanie matrycy i opracowanie kompletnej strategii.

Macierz SWOT

Reklama

Ta matryca podkreśla mocne strony firmy i zagrożenia, które mogą pojawić się po wejściu na rynek . Albert S. Humphrey był człowiekiem, który opracował tę technikę w latach 70. XX wieku, podczas badań na Uniwersytecie Stanforda . Obecnie uważa się go za bardzo ważny krok w rozwoju instytucji, który służy jako bardzo precyzyjne narzędzie podczas próby oceny sytuacji, w której znajduje się firma lub projekt, w celu stworzenia szeregu strategii, które by je uczyniły pozostać na powierzchni w przyszłości.

Ten rodzaj analizy skupia się głównie na określeniu mocnych i słabych stron firmy, a także na przedstawieniu możliwości i zagrożeń, które można osiągnąć z perspektywy zewnętrznej. Podobnie należy opracować pewne taktyki, aby podkreślić najlepiej opracowane cechy, tym samym przesłaniając wady wykryte podczas przeprowadzonego badania.

Zalecane

Imperecedero
2020
Pojednanie
2020
Profesor
2020