Macierzyński

Jest to doświadczenie życiowe, które kobieta ma, kiedy staje się matką. Macierzyństwo obejmuje zestaw zjawisk, które rozwijają się u kobiet, które wykraczają poza jedną dyscyplinę, to znaczy macierzyństwo to nie tylko fakt, że proces reprodukcji (porodu) zachodzi biologicznie, ale reprezentuje generowanie nowego człowieka, dla którego konieczna jest integracja innych wymiarów.

Macierzyński

W tym sensie, chociaż macierzyństwo nie jest uniwersalne, ponieważ nie wszystkie kobiety stają się matkami na świecie na podstawie osobistej decyzji, reprezentuje również instynkt, który występuje u większości kobiet, które identyfikują się to samo z postacią matki.

Ten matczyny instynkt występuje nie tylko u ludzi, ale także u ssaków, które przechodzą ten sam proces reprodukcji co ludzie, a to dzięki wpływowi kultury i środowiska, które z samej natury Sposób, w jaki zdarzają się fakty, sprawia, że ​​tak się dzieje.

Ale w przypadku ludzi wykracza ona poza samą naturę, ponieważ w całej historii uczyniła kobiety synonimem matki, chociaż nie dotyczy to psychologii.

Innymi słowy, myśl, że bycie matką dopełnia kobiety, jest czymś całkowicie sugestywnym, przyjmowanym przez przekonania kulturowe. Zatem fakt, że kobieta jest biologicznie przygotowana do bycia matką, nie oznacza, że ​​powinna być. W każdej kobiecie decyzja o byciu lub nie, aw każdym razie to, że nie chce, nie odbiera ani nie odejmuje żadnej kobiecości.

Z drugiej strony, dla tych, którzy odczuwają pragnienie bycia matką i wreszcie się urzeczywistniają, macierzyństwo stanowi zmianę w ich życiu, w której priorytety jako osoby zmieniają się w całości, ponosząc odpowiedzialność za zapewnienie dobrobytu dziecku. który przyszedł na świat dzięki jego prokreacji.

też kobiety, które żyją macierzyństwem, nawet jeśli nie przechodzą biologicznego procesu bycia jednym, czego przykładem jest adopcja dziecka . Chociaż nie rodzi, przeżywa wszystkie zmiany w swoim myśleniu i stylu życia, jak każda inna kobieta, która miała okazję lub pragnienie bycia matką, realizując proces biologiczny, który ją prowadzi.

Macierzyństwo, oprócz tego, że jest matką, jest bezpośrednio związane z wartościami miłości i ochrony.

Zalecane

Masoneria
2020
Hak
2020
Wieża Babel
2020