Miejsce

Spot to niewielka przestrzeń poświęcona reklamom, które mogą pojawiać się w mediach wizualnych, takich jak telewizja i kino . Spot składa się zarówno z części wizualnej, jak i słuchowej. W świecie marketingu jest to jedno z najczęściej używanych i najskuteczniejszych narzędzi do upublicznienia określonego produktu lub marki, a także znacznie przyczynia się do przekonania konsumenta do zakupu. Jednak jedną z jego zalet w stosunku do tego typu reklam jest ich wysoki koszt iz tego powodu są one zwykle bardzo krótkie, zwykle nie dłuższe niż 60 sekund.

Miejsce

Jak wspomniano powyżej, głównym celem spotów jest próba przekonania potencjalnych konsumentów, ważne jest, aby pamiętać, że ta reklama jest skierowana do określonej grupy odbiorców i jest uważana za posiadającą największy potencjał do zdobycia. Jeśli chodzi o rozpowszechnianie, spoty są wykorzystywane w mediach audiowizualnych, takich jak telewizja i kino. Jak wspomniano, jego czas trwania jest krótki, dlatego w wielu przypadkach składają się tylko z obrazów, którym towarzyszy muzyka .

Spoty reklamowe mogą być różnego rodzaju, wśród nich można wyróżnić referencje, które polegają na tym, że pewien użytkownik produktu jest tym, który go opisuje i wskazuje zalety korzystania z niego oraz to, w zależności od bezpieczeństwa i sposobu, w jaki Powiedz, że może przekonać klienta.

Innym rodzajem jest film, który jest powiązany z historią, w której to, co chcesz opublikować, jest zawarte w tej historii i postaciach w naturalny sposób.

Termin spot może być również użyty do zdefiniowania rodzaju reflektora, który emituje mocne światło, jest szeroko stosowany w fotografii, kinie i teatrze, jako narzędzie służące do oświetlania niewielkiej części ze sceny.

Ze swojej strony istnieje również metoda znana jako scena codzienna, polegająca na narracji aktora na temat produktu, w której wskaże on zalety i korzyści, jakie może przynieść w życiu codziennym.

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020