Nagroda

Wyrok jest ostateczną decyzją podjętą przez arbitra w celu rozwiązania różnic istniejących między dwiema lub więcej stronami, przy czym wspomniane orzeczenie jest równoważne z orzeczeniem sędziego, wyrażone w inny sposób, wyrok należy do arbitra, ponieważ wyrok ma sędzia, biorąc pod uwagę, że istnieje różnica, że ​​sędzia jest właściwy dzięki ustanowionej normie prawnej, ale jurysdykcję arbitra określa wola stron uczestniczących w sporze.

Nagroda

W ramach prawa stosowany jest termin zwany arbitrażem (w taki sam sposób, jak w piłce nożnej sędzia jest odpowiedzialny za nadzorowanie, czy zawodnicy w pełni przestrzegają zasad i jeśli to konieczne, stara się rozwiązać każdy problem, który pojawi się podczas gry), w pole prawne arbiter istnieje i jest akceptowane przez strony i może nastąpić na podstawie umowy lub w przypadku złożonej sytuacji i konfliktu między stronami. W większości przypadków arbitraż ma miejsce w obszarze finansowym, biznesowym, zawodowym lub handlowym firmy.

Strony biorące udział w sporze muszą zawsze uzgodnić, kto jest wybranym arbitrem, a te z kolei muszą zaakceptować i przestrzegać tego, co ustalono w wyroku, to znaczy, że obie strony muszą zobowiązać się do wiązania i zgody na rozwiązanie konfliktu, jakim jest nagroda.

Z kolei bardzo ważne jest, aby pamiętać, że arbitraż w każdej sprawie musi być zarządzony przez sędziego, aby mediacja mogła istnieć, nie oznacza to jednak, że orzeczenie musi opierać się na zasadach Prawo, które pokazuje, że ustanowiona tam decyzja może opierać się bardziej na wymiarze sprawiedliwości (równości i bezstronności) niż na prawie (przepisy ustawowe i wykonawcze) . W orzeczeniu należy również wskazać powody i powody, które skłoniły arbitra do ustalenia wspomnianej uchwały, w celu wykazania bezstronności wobec stron należących do rozbieżności. Ponadto należy wiedzieć, że orzeczenie może zawierać wyłącznie kwestie związane z przedmiotem, w przeciwnym razie należy je unieważnić.

Zalecane

Energía Hidroeléctrica
2020
Koło podbiegunowe
2020
Preria
2020