Narażenie

Jest to słowo wywodzące się ze starego łacińskiego exposito, które oznacza akcję ujawnienia czegoś lub konkretnej rzeczy, która może być widoczna, może być stała lub ruchoma, lub może być ekspozycją ustną, wypowiadającą się i wyrażającą różnorodne myśli i pomysły .

Narażenie

Wystawy obejmują zarówno sztukę, jak i proste artefakty elektryczne lub mechaniczne, w sztuce znajdziemy szeroką gamę obrazów, starych płócien, artystów tego, co nazywają nową generacją, fotografii, infografiki, posągów, popiersia z różnych materiałów i wzorów, lub to, co obecnie nazywają sztuką współczesną, wyrażają ogromną różnorodność figur geometrycznych, które na pierwszy rzut oka nie znajdują dokładnego znaczenia.

Można go również tworzyć w filmach wideo, które opowiadają o czyjejś przeszłości lub miejscu, o krótkim czasie trwania i przez określony czas, i mogą być prezentowane jednocześnie w kilku pokojach. W firmie odbywają się wystawy z odniesieniami do problemów tej samej firmy, pokazujące ulepszenia, zalety i możliwości oraz nowe propozycje, które są prezentowane na rynku, takie jak nowoczesne trendy w postępie technologicznym, odsłaniając ryzyko, które może przeprowadzić podczas przyjmowania lub dokonywania jakichkolwiek fuzji lub przejęć w przyszłości spółki.

W odniesieniu do tych ostatnich znajdujemy także wystawy, na których wystawcy organizują konferencje dla zarządzania przedsiębiorstwami, eksponując narzędzia dla wydajności produkcyjnej i przywództwa, konferencje dla rozwoju osobistego i wzrostu, życie w parach, jak przezwyciężyć pojedynki, rodzicielstwo we współczesności, jak zaakceptować seksualność i duchowość między innymi na wiele różnych tematów, które powodują zainteresowanie byciem człowiekiem jako osobą .

Wystawy są bardzo powszechne i częste w muzeach o międzynarodowym znaczeniu, na przykład, gdy zlokalizowano pozostałości starożytnych postaci o znaczeniu kulturalnym i narodowym, niektóre z wystaw, które wzbudziły największe zainteresowanie i które trwały z czasem, są odnoszące się do starożytnego Egiptu, gdzie jego wielkie imperium i imponujący majestat zostały pokazane w czasie.

W muzyce jest kilka mistrzowskich kompozycji, które służą jako preludium do tematów, które rozwijają się później, dając odpowiednie i konieczne oczekiwania słuchaczom. Narażenie to sytuacja bezpośredniego zagrożenia, że może coś zrobić, co może wyrządzić komuś krzywdę lub coś i może spowodować śmierć .

Zalecane

Fábula
2020
Prawo konstytucyjne
2020
Diente
2020