Noxa

Noxa to dowolny element naturalnego kontekstu, który może wyrządzić szkodę osobie, która się o niego ociera. Noxas można podzielić na biologiczne, fizyczne, chemiczne, społeczne i psychiczne . W zestawie biologicznych szkodliwych substancji znajdujemy wszystkie te wirusy, bakterie lub pasożyty, które z powodu braku lub zbyt dużej liczby są w stanie wywoływać negatywne warunki dla ludzi, podobnie ważne jest podkreślenie, że niektóre mikroorganizmy lub bakterie są korzystne dla jednostki, ale jeśli są rzadkie lub ograniczone, mogą również powodować choroby u ludzi.

Noxa

W grupie szkodliwych substancji fizycznych i chemicznych uwzględniono wszystkie pierwiastki pochodzące z fizyki i chemii. Przykładem chemicznej szkodliwości jest spożywanie żywności w złym stanie lub wdychanie toksycznych produktów; Przykładem fizycznego noxa byłoby zbytnie wystawianie się na promienie słoneczne, otrzymywanie ciosu, nagłe zmiany temperatury itp.

Do grupy problemów społecznych i psychologicznych zalicza się wszystkie elementy zewnętrzne, w których ludzie rzadko mają kontrolę, ale które mogą również powodować różne choroby, wśród elementów zewnętrznych można wymienić zanieczyszczenie środowiska, stres, sytuację ekonomiczną i polityka kraju, bezrobocie, niepewność, rasizm itp. Na przykład ludzie rzadko mogą sprawować kontrolę nad kryzysem gospodarczym i politycznym w swoim kraju, ale samo jego istnienie powoduje niepokój, stres, zły nastrój, bezsenność itp. U jednostki.

Zalecane

Materialismo Histórico
2020
Kontrreformacja
2020
Skarb
2020