Obserwacja

Obserwacja to technika gromadzenia informacji, która zasadniczo polega na obserwowaniu, gromadzeniu i interpretowaniu działań, zachowań i faktów dotyczących ludzi lub przedmiotów, tak jak zwykle się to dzieje. Proces ten ma na celu staranne i systematyczne rozważenie, w jaki sposób te cechy są rozwijane w danym kontekście, bez interwencji lub manipulacji nimi. Znana również jako obserwacja to pisemna notatka, która wyjaśnia, wyjaśnia lub koryguje dane, błędy lub informacje, które mogą wprowadzać w błąd lub budzić wątpliwości. Wyjaśnienie to zwykle znajduje się w książkach, tekstach lub pismach.

Obserwacja

W akcie obserwacji można wyróżnić: obserwatora, przedmiot obserwacji, środki obserwacji, warunki obserwacji oraz system wiedzy związany z celem obserwacji i wynikającymi z niej interpretacjami.

Obserwacja jest najstarszą techniką i najczęściej stosowaną w badaniach, jest to początkowy i fundamentalny proces metody naukowej. Obserwacja naukowa polega na badaniu określonego zjawiska lub określonego zdarzenia, które występuje w jego naturalnych warunkach. Pozwala nam realizować zjawiska zachodzące wokół nas zmysłami.

Obserwacja w obszarze istot żywych, które nie są ludźmi, ogranicza się do określania pierwiastków o określonym celu, określonych zgodnie z rasą i instynktem, które posiada, na przykład, obserwacja Lwa na antylopy Ma unikalny cel, polegający na polowaniu na żywność i zaspokajaniu naturalnej potrzeby, jednak u ludzi korzystanie ze zmysłów ma bardziej złożoną funkcję, biorąc pod uwagę obecność świadomości i powód do analizowania poszczególnych zagadnień.

Istota ludzka jest zapisana na schemacie przetrwania i rozwoju umysłu, z definicji jest najinteligentniejszym zwierzęciem na planecie i jako taka jej proces obserwacji jest bardziej złożony, obejmuje system analizy, który jest używany z konkretny cel. Obserwacje u ludzi są tak liczne, jak ich zasada, która określa powody, dla których zamieszkuje ona ziemię nad innymi gatunkami. Obserwacja jako narzędzie dla ludzi do rozwijania swoich umiejętności jest kluczem do wynalezienia wszystkiego w historii oraz logicznego i akceptowalnego rozumowania, ustalania przyczyn i konsekwencji za pomocą ich działań, które należy konstruować i stawić im czoła. Postrzeganie środowiska przez człowieka pozwala mu dostosowywać różne materiały oferowane mu przez naturę ze względu na jego użyteczność lub wygodę, dlatego związek ludzkiej obserwacji jest tak bliski z nabytą wiedzą .

Teraz, wiedząc, że obserwacja jest narzędziem wykorzystywanym dla wygody, określa się różne warstwy i amplitudy obserwacji. Obserwacje naukowe i eksperymentalne składają się z procedury, w ramach której specjaliści w dziedzinach takich jak chemia i fizyka koncentrują się na określeniu cech i głównych składników różnych elementów występujących w naturze, a ponadto są poświęceni ich analizie i obserwują, jak są ich zachowanie w połączeniu z innymi gatunkami tego samego gatunku lub o różnych cechach.

Zalecane

Tkanka miąższowa
2020
Działania
2020
Drganie
2020