Odpust

Forbearance to umiejętność usprawiedliwiania lub wybaczania błędów lub błędów innych . Słowo to jest często używane w teologii katolickiej, gdzie definiuje się je jako formę przebaczenia, którą wierzący otrzymuje w związku ze swoimi grzechami za pośrednictwem Kościoła.

Odpust

Ważne jest, aby zaznaczyć, że w przeciwieństwie do tego, co dzieje się z pokutą i pojednaniem, pobłażanie nie prowadzi do wybaczenia grzechów, a jedynie oferuje tymczasowe zwolnienie z popełnionej winy. W tym przypadku odpust może być udzielony tylko przez papieża, kardynałów i biskupów. Chociaż pobłażanie nie jest częścią siedmiu sakramentów Kościoła, stanowi podstawowy aspekt zasad chrześcijańskich .

Pobłażliwość jest uważana za cnotę związaną z innymi wartościami, takimi jak łagodność, hojność i tolerancja, które pozwalają ludziom wspierać zdolności, które pomagają im akceptować i wybaczać działania innych osób. Osoba pobłażliwa jest sympatyczna dla słabości innych, uważając ją za bardziej elastyczną w porównaniu z osobą autorytarną, która nie wybacza puszek innych.

Odpust jest sposobem na okazywanie miłości poprzez przebaczenie. Z punktu widzenia inteligencji emocjonalnej naprawdę ważne jest nauczenie się wybaczania we właściwym czasie, a nie dla wygody. Na przykład w przypadku rodziców, którzy nieustannie pobłażają złym zachowaniom swoich dzieci, unikając ich karania. W tej sytuacji popełnia się poważny błąd autorytetu. To samo dotyczy przeoczeń osobistych przez przyjaciół lub pary, co może prowadzić do problemów z niską samooceną.

Z drugiej strony wygodniej jest być pobłażliwym wobec osób starszych, ponieważ ze względu na ich stan i własne dolegliwości są bardziej ograniczone, w tym przypadku pobłażanie opiera się na umiejętności posiadania wystarczającej cierpliwości, aby zrozumieć, że osoby starsze mają sposób na robienie rzeczy i dlatego musisz nauczyć się dostosowywać do ich rytmu .

Zalecane

Panoramiczny
2020
Santo ser Crístico
2020
Piromanía
2020