Odwrotna proporcjonalność

Odwrotna proporcjonalność występuje wtedy, gdy dwie wielkości w jednej rosną, druga zmniejsza się w tej samej proporcji, a gdy pierwsza maleje, druga zwiększa się w tej samej proporcji. Proporcjonalność to zgodność lub proporcja (równość dwóch powodów) niektórych części z całością lub elementami połączonymi ze sobą, lub bardziej formalnie, okazuje się, że jest to związek między mierzalnymi wielkościami.

Odwrotna proporcjonalność

Odwrotną stałą proporcjonalności uzyskuje się przez pomnożenie między sobą wielkości.

W przypadku, gdy zmienne niezależne i zależne są proporcjonalne, to znaczy, gdy zmienna niezależna rośnie, a zmienna zależna robi to w takim samym stopniu, a gdy zmienna zależna maleje, wówczas zmienna niezależna robi to w tym samym stopniu. funkcja, która ich dotyczy, ma odwrotną proporcjonalność.

Dwie wielkości są odwrotnie proporcjonalne, jeśli mnożąc (lub dzieląc) jedną z nich przez liczbę, drugą dzielimy (lub mnożymy) przez tę samą liczbę.

Na przykład: im szybszy samochód, tym mniej czasu zajmie obejście toru. Wyobraź sobie, że jazda z prędkością około 100 km / h zajmuje 12 minut. W tym przypadku i wiedząc, że istnieje odwrotna zależność proporcjonalna, możemy powiedzieć, że jeśli pomnożymy prędkość przez 2 (200 km / h), wówczas czas na okrążenie zostanie podzielony przez 2 (6 min).

Jeśli natomiast zmniejszysz prędkość o połowę (100 km / h: 2 = 50 km / h) czas na jedno okrążenie będzie dwa razy dłuższy (12 min x 2 = 24 min)

Gdyby samochód miał ostatnie okrążenie w ciągu 4 minut, co stałoby się z prędkością samochodu podczas tego okrążenia?

(12 min: 4 min = 3) Ponieważ czas został podzielony przez 3, prędkość należy pomnożyć przez 3 (3 x 100 km / h = 300 km / h). Innymi słowy, prędkość, z jaką samochód pokonał ostatnie okrążenie, wynosiła 300 km / h.

Dzięki tym przykładom możemy zrozumieć, dlaczego nazwa ODWRÓĆ dla tego typu relacji proporcjonalnej. To, co dzieje się z jedną wielkością, dzieje się W INWERSYJNY sposób z drugą wielkością, gdy jedna rośnie, druga zmniejsza się i odwrotnie.

Zalecane

Idiom
2020
Emigracja
2020
Psychodeliczny
2020