Ołów

Ołów jest metalem, który jest określony w układzie okresowym jako Pb i którego liczba atomowa wynosi 82. Ten pierwiastek można znaleźć w różnych typach skał i minerałów, takich jak Anglesite, Cerussite i Galena, jednak na powierzchni mało prawdopodobne jest znalezienie gruntu . Materiał ten charakteryzuje się względnie miękkością, dlatego może być łatwo plastyczny, a także odporny na erozję. Jest klasyfikowany jako metal ciężki, jego zastosowania są zwykle bardzo zróżnicowane, jednak najczęściej jest on wykorzystywany jako surowiec do produkcji osłon i innych rzeczy związanych z przemysłem zbrojeniowym.

Ołów

Zasadniczo w przemyśle związki ołowiu, które mają największe zastosowanie, to tetraetyl ołowiu, tlenek ołowiu i krzemian ołowiu, a ponadto należy podkreślić, że ołów bardzo łatwo stapia się z szeroką gamą metali, co powoduje powstanie wielu stopów, należy zauważyć, że większość ołowiu jest wykorzystywana do tego celu. Z drugiej strony ołów może być bardzo różnych rodzajów, spośród których najbardziej znanym jest ołów krótki, który powstaje z mieszanki ołowiu z arszenikiem i który jest szeroko stosowany w produkcji pocisków takich jak pellety Podobnie znajduje się także bogaty ołów, który charakteryzuje się tym, że składa się z dużych porcji srebra w połączeniu z miedzią. Ołów jest pierwiastkiem, który jest bardzo toksyczny i jeśli zatrucie występuje z tego powodu, to zatrucie nazywa się zatruciem ołowiem, podobnie jego szkodliwe działanie może mieć wpływ na środowisko.

Z drugiej strony zatrucie ołowiem może być bardzo niebezpieczną patologią, ponieważ może powodować anemię, ponieważ wprowadza się do krwioobiegu i utrudnia syntezę hemoglobiny i przenoszenie tlenu do całego organizmu. Inną konsekwencją jest nadciśnienie i uszkodzenie układu nerwowego, które mogą być nieodwracalne, jeśli ołów dotrze do mózgu.

Zalecane

Casa Milà
2020
Ortodontyczne
2020
Egocentryczny
2020