Osoba prawna

Osoba prawna lub moralna jest fikcyjną osobą, która może wykonywać prawa i wykonywać obowiązki, które powodują pełną odpowiedzialność prawną, co jest prawną możliwością przypisania faktu prawnego z powodu winy odpowiedzialności ścisłej, która jest rodzajem odpowiedzialności cywilnej. które występuje niezależnie od jakiejkolwiek winy podmiotu odpowiedzialnego, która zakłada powstanie obowiązków w stosunku do oskarżonego oraz narodziny praw, w przypadku gdy podmiot może je dochodzić, osoba fizyczna lub prawna podlega wyłącznie jurysdykcji porządek prawny praw i obowiązków przez podmioty inne niż ludzie .

Osoba prawna

Okoliczności te pozwalają nam potwierdzić, że osoby prawne są, ściśle mówiąc, wytworem prawa i istnieje tylko jeden powód, dla którego bez ich uznania nigdy nie poniosą odpowiedzialności moralnej ani materialnej, które są abstrakcyjnymi produktami prawa, które pozwalają wspólnotom sądowniczym osiągnąć wyznaczone cele. przez jego członków.

Osoby prawne niekoniecznie pokrywają się z przestrzenią osoby fizycznej, ponieważ jest ona szersza i pozwala na działania o pełnej mocy prawnej podmiotów tworzonych przez grupy osób lub firm.

Osoba prawna ma miejsce ze względu na zakres przyznany zbiorowej roli wiodącej w tej samej procedurze prawnej. Podstawowa krytyka ekspertów polega na tym, że nazywany jest osobą fizyczną, która ma również obowiązek aktywnego działania w systemie.

Zalecane

Objeto
2020
Rybosomy
2020
Metodologia wiedzy
2020