Oświadczenie

W językoznawstwie, a konkretnie w pragmatyzmie, jest to akt mowy, w którym zdania lub wyrażenia są używane do kierowania określonej wiadomości do odbiorcy, niezależnie od użytych słów i ich kolejności . Czasami słowo to jest synonimem modlitwy, co może być błędne w różnych kontekstach; Należy zauważyć, że mają one pewne podobieństwa, ale prawda jest taka, że ​​są one elementami, które się uzupełniają. Z drugiej strony różnice są znacznie wyraźniejsze w dziedzinie pragmatycznej. W innych znaczeniach stwierdzenia mogą być tekstami o dużej zwięzłości, w których ujawniane są problemy lub ćwiczenia, ogólnie matematyczne lub powiązane.

Oświadczenie

Aby lepiej zrozumieć koncepcję oświadczenia w pragmatyce, trzeba przede wszystkim o tym wiedzieć . Ta dziedzina językoznawstwa, która z kolei jest badana przez filozofię języka, odpowiada na potrzebę studentów mowy, aby wiedzieć, w jaki sposób kontekst może być decydującym czynnikiem dla ostatecznej interpretacji, którą odbiorca może przekazać wiadomość; innymi słowy, bada znaczenie każdego zdania, nadając mu znaczenie pragmatyczne . Jest to związane z poprzednim zastosowaniem, o którym mowa wcześniej, w którym zdania i zdania są traktowane jako synonimy. Przykładem może być: „Chcę, żebyś kupił winogrona”, „Czy możesz kupić winogrona?”, „Kup winogrona, proszę”, „Chcesz kupić winogrona?”. Tutaj zdania są różne, ale pragmatyczne stwierdzenie pozostaje takie samo. .

Wydano pewne zasady dotyczące zgodności oświadczeń i obejmują one od przeformułowania i wędrówek po wybór leksykonu, który odpowiada danej okazji. Na przykład struktura odpowiada za regulację występowania wahań, przerw i innych trudności. Leksykon ze swojej strony stara się odpowiednio dobrać słowa do tematu i środowiska. Kształt jest również bardzo ostrożny, ponieważ może prowadzić do wulgarności lub dezorganizacji.

Zalecane

Światło Publicum
2020
Przymiotnik
2020
Kariatyda
2020